Het pastoraal team bestaat uit de volgende leden:

Emiriti

pastor H.G.F. Brummelhuis
telnr.: 06-12171457
pastor H.G.M. (Henk) Limbeek
tel.nr. 0570-618186
pastor F. Zandbelt