Binnen onze kerkgemeenschap zijn er veel vrijwilligers actief. Velen verrichten hun activiteiten in een werkgroep. Anderen zijn individueel werkzaam. Hieronder de namen en telefoonnummers van de meeste contactpersonen. Mutaties graag doorgeven aan het parochiesecretariaat.

Werkgroep Contactpersoon Tel.
Avondwake Nolda Harleman 0570-623846
Bloemengroep Jan Kleverkamp 0570-633999
Brugkoor Elly van Dijk 0570-621759
Cantorgroep Trees de Lange 0570-629156
Collectanten Wim Jonkman 0570-630105
Coordinatoren Nicolaas Annet te Riele 0570-613446
Creche - Kindernevendienst    
Eerste communie Inge Ebbing 0570-624491
Gezinsviering Astrid Coobs 0570-620485
Grafdelver Harrie Timmer 0570-531396
Huwelijksvoorbereiding Astrid Coobs 0570-620485
Jeugdkoor Young Voices Rob van den Berg 0570-608861
Jubilea/85-jarigen Annie Koot  
KBO Bert Nouwen 0570-624990
Kerkbalans Jo Jansen Holleboom 0570-627844
Kerkbestuur via centr secr 0570-609040
Kerkhof Martin Groot Koerkamp 0570-609040
Kerktelefoon Willie Hurenkamp 0570-627240
Koetshuis secretariaat 0570-622834
Koffieploeg Diny de Lange 0570-531974
Kosters Tonnie de Witte 0570-657315
Lectoren Anke Meijer 0570-624181
Ledenadministratie Wim Meussen 0570-626707
Liturgisch Platform Annet te Riele 0570-613446
Liturgiegroep (nog op te richten) Annet te Riele 0570-613446
Maria van Frieswijk feestdag Nolda Harleman 0570-623846
Maria(lof) vieringen Ans Hulman 0570-631719
Misdienaars/acolieten en acolieten
    bijzondere diensten
Lucas Brinkhuis 0570-629227
Nicolaaskoor Jan den Hartog 06-30856676
Nieuwkomers vacant  
Nieuwsflits Gerrit Drost  
Oecumenische werkgroep Leo Elders 0570-621607
Pastoraal team Marc Brinkhuis 06-33756089
Rouw/trouwkoor Ben Besselink 0570-542985
Schoonmaakploeg kerk/koetshuis Annie Mulder 0570-634383
Secretariaat Nicolaas Diny de Lange 0570-622834
Spirit Astrid Coobs 0570-620485
t Zout (en bezorging) bezorging: Wim en
     Trees Jonkman
0570-630105
Telefoondienst/ noodtelefoon
     ziekenzalving/uitvaart
Nolda Harleman 0570-623846
Tuinploeg en klussers Willie Hurenkamp 0570-627240
Vredeskapel / opbaarruimte Tonnie de Witte 0570-657315
Vredeskapel vieringen    
Website Ilma Hettema 06-23920223
Zij Actief Nolda Harleman 0570-623846