Geef vandaag voor de kerk van morgen

In het weekend van 13 en 14 janKerkbalans jubileumlogo cirkeluari is de officiële aftrap gegeven van de Actie Kerkbalans. wellicht krijgt u ook binnenkort de "rode enveloppe" in de bus, samen met de parochiefolders voor Kerkbalans.
Daarin leggen pastoor Cornelissen, vicevoorzitter Theo Lam en penningmeester Harry Elshof uit waarom uw bijdrage voor de Lebuinusparochie onmisbaar is!

De kerk is voor duizenden mensen van grote waarde, voor iedereen op een andere manier. Maar parochies krijgen geen subsidie vanuit de overheid.
Om zinvol te blijven bijdragen aan het leven van de parochianen en aan de samenleving, hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Daarom doen wij een beroep op u!

Het thema voor Actie Kerkbalans 2024 is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. De actieperiode loopt vanaf 13 januari 2024. U bepaalt zelf de hoogte van uw bijdrage. Het landelijke advies voor de kerkbalans bijdrage per huishouden is 1 % van het netto gezinsinkomen.

U kunt de parochie steunen op de volgende manieren:

• Door een bedrag over te maken naar het banknummer van uw geloofsgemeenschap, dat u vindt op het intekenformulier van uw geloofsgemeenschap

• Een éénmalige bijdrage storten met de acceptgirokaart of de QR code
   (die u ontvangen heeft van uw geloofsgemeenschap)

• Een machtiging afgeven voor een eenmalige of periodieke bijdrage
    (middels het intekenformulier welke u heeft ontvangen van uw geloofsgemeenschap)

• Eenmalige of periodieke bijdrage overmaken
    NL89 RABO 0118 2029 44
    t.n.v. Heilige Lebuinusparochie
    ovv ‘Kerkbalans 2024’ 

 Hartelijk dank voor uw gulle bijdrage aan de parochie!

De kerk is voor mij belangrijk omdat….

ik er rust en stilte vind. C. van der Graft – Daam, Olst

ik Jezus Christus kan volgen in zijn voetsporen van barmhartigheid en naastenliefde.  Theo van der Vegt, Olst

ik er medemensen ontmoet met een zelfde idee en om te leren en natuurlijk God te eren. Doortje Verstrijden, Colmschate

het een ontmoetingsplek en rustpunt in mijn leven is. W. v.d. Borg, Wijhe

ik van de kerk hou en omdat de kerk het verhaal van Jezus doorvertelt, PD, Diepenveen

zij mee houvast geeft en helpt te denken aan een ander. Geeft antwoorden op moeilijke vragen en helpt om niet op te geven in het geloof. Beata Orie, Diepenveen

ik daar de geloofsgemeenschap ervaar in liturgie, katechese en diaconie. Het is een plek van inspiratie. Pastoor Ronald Cornelissen

ik de kerk als een warme deken ervaar, Ben Besselink, Bathmen

ik mijn geloof samen wil vieren en uitdragen, Marianne van den Berg, Wijhe

ik mij er thuis voel, het mij veel vriendschappen oplevert en ik me verbonden voel met God en Jezus, Matthijs Brinkhuis, Schalkhaar

ons geloof zulke mooie waarden heeft. Het geeft voldoening om misdienaars en vormelingen die bij te brengen. Lisette Kil, Deventer