HELAAS IS HET JONGERENPASTORAAT OPGEHEVEN

 Op vrijdag 16 april 1993 is het jongerenpastoraat

...