Filters

Wie kan immers de werken van God aanschouwen waardoor heel onze wereld wordt geleid en bestuurd, zonder

...

Quo Vadis?
(Waarheen gaat Gij?)

Ik vroeg om kracht,
En God gaf me moeilijkheden om mij sterk te maken.

Soms dragen mensen een kettinkje met daaraan een kruisje,
een ankertje en een hartje.

Zullen wij weer net als “De Kerststal”
straks het open graf vergeten