Filters

Met ingang van dit weekend versoepelen de Nederlandse bisschoppen de Coronaregels in de kerken.

De

...

Programma Maria van Frieswijk op 9 oktober 2022:
• 8.45 uur Gebedstocht : route(±3,5 km) van de

...

De viering van Maria van Frieswijk op zondag 3 oktober mocht zich een paar jaar verheugen op een

...

Met ingang van 10 oktober heeft de Bisdomsstaf beslist dat we maximaal 30 mensen in onze kerken

...

Zondag 9 oktober zal er een meditatieve gebedstocht plaatsvinden van de Broederenkerk te Deventer naar

...