Filters

Woensdag 2 november is er om 10.30 uur in de Broederenkerk een eucharistieviering. Daarin worden de

...

De Ariëns Prijs voor Diaconie wordt in 2022 voor de zevende keer uitgereikt. Het Aartsbisdom

...

1 november, Allerheiligen, is er om 19.00 uur een eucharistieviering in de Parochiekerk Broederen. Van

...

Programma Maria van Frieswijk op 9 oktober 2022:
• 8.45 uur Gebedstocht : route(±3,5 km) van de

...

Zondag 9 oktober zal er een meditatieve gebedstocht plaatsvinden van de Broederenkerk te Deventer naar

...