Filters

Veel van onze gedachten zullen in deze tijd uitgaan naar mensen in Oekraïne en Iran. Dat is wat

...

Jeanne ten Have

 
Tijd van vertwijfeling, bezinning en gebed.
Er was  niets of iemand die het mij belet.
Ineens was een ander
...

De voorbereidingen voor de Eerste H. Communie en het Vormsel vinden in de parochie plaats op de

...

Vandaag, 27 november, was de Eerste zondag van de Advent.
De start van de 4 weken

...

Donderdag 8 december Gulden Mis om 19.00 uur in de Parochiekerk Broederen.
Het hoogfeest van Maria

...

Pagina 1 van 2