Vanaf Aswoensdag tot Pasen zijn er veertig vastendagen, waarbij de zondagen niet worden meegerekend. Aswoensdag wordt voorafgegaan door vastenavond en het carnaval.

askruisje voorhoofdAskruisje
Op Aswoensdag zegent de priester de as van verbrande palmtakken van het vorige jaar. Iedere kerkganger ontvangt een kruisje op het voorhoofd, dat gemaakt is met deze as. De ceremonie is bedoeld om de mensen tot bezinning,bekering en boete aan te sporen.

Stof
Tijdens het geven van het askruisje worden de woorden uitgesproken:
'Gedenk mens dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren'
(In het Latijn: ""Memento, homo, quod pulvis es, et in pulverem reverteris")
of 'Bekeert u en gelooft in het evangelie'.

Lezingen
De lezingen sluiten aan bij het thema van deze dag: terugkeer tot God (de profeet Joel), het besef van onze menselijke onvolmaaktheid (psalm 51) en de noodzaak om zich met God te verzoenen. (2 Korinthiers 5, 20-6, 2). Ook in het evangelie komen drie handelingen ter sprake die te maken hebben met boete en inkeer. Het gaat om gebed, vasten en geven (van geld) aan de armen. (Mt.6,1-6. 16-18)

Verbrande palmtakjes
De as is het overblijfsel van verbrande palmtakjes, die het jaar ervoor op Palmzondag zijn gezegend voor de Palmprocessie en om de kruisbeelden mee te sieren.

Vasten

vastenDe Kerk vraagt ons om ons twee dagen in het jaar geheel of gedeeltelijk te onthouden van eten of drinken, om te vasten:
op Aswoensdag en op Goede Vrijdag, waarop wij het lijden en sterven van Jezus gedenken.

Meer informatie op de pagina Vastentijd

@mdj