Heb je vragen of belangstellig bel even naar,
Joke Haverkamp-Beltman, 06-10863718
Frans Brinkhof, 0570-551580 of 06-83108349

Doopaanmelding,
Als u uw kind wilt laten dopen, kunt u op het dooprooster zien wanneer de doopvieringen in de locatiekerken van de H. Lebuinusparochie zijn gepland. Als de datum in uw locatie u niet schikt, kunt u heel gemakkelijk naar een andere locatie uitwijken. De voorbereiding op de doop verloopt gezamenlijk. Meestal zijn er per doopviering ongeveer drie tot vier kinderen, dus maximaal acht ouders. De ouders komen voorafgaand aan de doop eenmaal bijeen om, eerst samen met de doopvoorbereiders en later met een pastor, na te denken over het sacrament van de doop. Vragen als “waarom laat je je kind dopen?” en “wat doe je daarna nog aan het geloof in de opvoeding?” komen daarbij aan bod. Ook praktische zaken zullen worden besproken, zoals het maken van een doopboekje.


Eerste Communie,eerstecommuniie1956
De heilige communie is de viering in de rooms-katholieke kerk waarbij kinderen voor het eerst meedoen met de eucharistieviering. ... Ook geloven ze dat ze meer verbonden met elkaar en met God zijn als ze deelnemen aan de eucharistie. De eerste communie maakt deel uit van de initiatiesacramenten doopsel, eucharistie en vormsel. Vroeger kreeg men ook een prentje deze is uit 1956.

 


Vormsel gesterkt in de Geest,vormsel
Wanneer kies je voor God? Of wanneer kom je tot de ontdekking dat Christus jou heeft gekozen en antwoord je ook zelf met ‘ja’? Het sacrament van het Vormsel vraagt om een voorbereiding. Meestal gaat het om jongeren van 12 jaar (eind groep 8) die het vormsel ook beleven als een ‘overgangs’-ritueel. Het blijft een spannend jaar, met CITO toetsen, de oudste op school zijn, enige zelfstandigheid krijgen, je voorbereiden op die andere school.


Trouwen,
“Ja, ik wil”… met deze eenvoudige woorden in de kerk wordt het sacrament van het huwelijk voltrokken. Zoals mijn eerste pastoor zei: “eigenlijk spreken een man en een vrouw dat voor de derde keer uit naar elkaar. De tweede keer was in het gemeentehuis, een belangrijke gebeurtenis omdat ze daarmee de rechten en plichten vanuit en naar de samenleving op zich nemen. Maar die eerste keer - vaak in het verborgene - was het belangrijkste omdat ze toen uit vrije wil zich naar elkaar keerden.”
trouw1


Ziekenzalving,
De priester brengt de Heilige olie aan op het voorhoofd en op de handen met de woorden: Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige zalving en door Zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan met de genade van Zijn Heilige Geest.


Uitvaart,uitvaart
Iedereen kan vragen om een kerkelijke uitvaart (avondwake, viering, begrafenis, crematie) met dien verstande dat van te voren duidelijk is wat de Kerk dan aanbiedt: het afscheid nemen in het teken en licht van het lijden, sterven en verrijzen van onze Heer Jezus Christus. Het licht van het geloof mag schijnen over het leven van de dierbare en als zodanig komt ook het leven van de gestorvene ter sprake. In de keuze van liederen, Schriftlezingen en een persoonlijk woord krijgt de viering een persoonlijk karakter.