Gisteren hebben wij het Hoogfeest van Maria Boodschap gevierd in de H. Dionysiuskerk te Rijssen.
Het was een mooie viering met een inspirerende preek van onze pastoor.
U kunt deze viering terugkijken via de knop op de homepage (Live Eucharistie en video terugkijken)  of rechtstreek op YouTube RK-Overijssel zuid west .Samen met Maria vertrouwen ook wij op God die ons nabij wil zijn en wij vragen Hem om kracht in deze zo spannende tijd.
Laten wij ons tot Hem richten.
Hij die onze Vader is.

We bidden voor de wereld,
een wereld die geleidelijk aan stil valt door het coronavirus;
voor allen die gebukt gaan onder geweld;
voor de vluchtelingen overal op deze wereld;

En voor hen die nauwelijks te eten hebben.
Dat er mensen zijn die hun verantwoordelijkheid nemen  en proberen te helpen waar mogelijk.
 
Wij bidden voor ons land,voor onze leiders die beslissingen moeten nemen
die ze nauwelijks kunnen overzien.
Voor alle mensen die getroffen zijn door het coronavirus en ernstig ziek zijn.

Voor artsen, verpleegkundigen en al de anderen die zich met hart en ziel inzetten voor zieke medemensen en voor onze samenleving.
Geef hen wijsheid en kracht, God, om te doen wat gedaan moet worden.

Wij bidden voor onze families, onze kinderen en kleinkinderen.
Voor de ouderen onder ons die nu geen bezoek mogen ontvangen en zich misschien eenzaam voelen.
Voor onze zieken, thuis, in verpleeg- en ziekenhuizen.
Dat wij elkaar blijven dragen in deze zo moeilijke tijd.

Wij bidden voor onze overledenen, mensen die ons zo dierbaar zijn.
Het geeft ons troost dat zij bij U mogen zijn God.
Bidden wij een Wees Gegroet…….

Tot slot een bemoedigende gedachte over hoe wij Maria
mogen ervaren in ons leven.


 Maria, U bent erMarie van Frieswijk

Maria, U bent er dag en nacht.
In licht en duister,
in vreugde en verdriet.

U bent er zonder woorden, luisterend.
U hoort ons, begrijpt ons,
woordeloos sprekend.

U bent er, hand op onze schouder.
Hoop naar morgen, kracht om op te staan,
glimlach en troost, sprekende stilte.

U bent er, teken aan de hemel.
Gods lieve kracht.
U bent er. Altijd.

Laten we daar allen op vertrouwen.
Pastoraal team