Ter bezinning.
Een gedicht dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer schreef in gevangenschap. Ondanks zijn omstandigheden schrijft hij het volgende gedicht. Naast de bemoediging die er ontegenzeggelijk uit spreekt is het bovendien een getuigenis van geloof en hoop. In en voor alle tijden.

 

Uit de bundel: ‘Van goede machten’.

candles 1323090 1920Laat warm en stil vandaag de kaarsen branden:
Gij hebt ze in onze duisternis gebracht.
Breng, als het zijn kan, ons weer bij elkander.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

Zij het dat diepe stilten ons omringen,
laat ons toch horen, Heer, als nu voorheen,
het lofgezang dat al uw kinderen zingen,
het volle lied der wereld om ons heen.

Door goede machten wonderbaar geborgen
wachten wij rustig, wat ons lot ook zij.
God is met ons in de avond en de morgen,
en elke nieuwe dag is Hij nabij.