Vertrouwen


Wat ons ook mag overkomen

God geeft ons:

moed om door te gaan

geloof om vol te houden

geduld om te verdragen

en hoop om stand te houden

zelfs tot het einde van crisissituaties toe

Pastoraal team