Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heette en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd lag. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. 15 Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden.

blijf bij ons HeerAls christen zijn we nooit alleen op weg in het leven. Al hebben we nu te maken met social distance, we mogen erop vertrouwen dat God zich niet op een afstand houdt. Hij hoeft dat ook niet, het enige waar Hij ons mee wil aansteken is het vuur van Zijn Liefde, Zijn barmhartigheid en vrede, die zichtbaar is in Zijn verrezen Zoon Jezus.
Hij gaat met ons mee, lijdt mee met wat ons en wat alle mensen over heel de wereld -ook door de Corona-crisis- overkomt.
In de Bijbel lezen we vele verhalen over hoe God met mensen meegaat, hen nabij is in vreugde en verdriet. In Jezus komt God tastbaar nabij met een groot hart voor iedere mens.

Vandaag op deze woensdag in het Paasoctaaf wordt het Evangelie van de Emmaüsgangers gelezen. We horen hoe Jezus zelfs over de dood heen met de twee leerlingen meegaat, hen nabij blijft. Hun vertroebelde blik van verdriet, verlatenheid en verslagenheid verdwijnt als sneeuw voor de zon als zij Zijn aanwezigheid herkennen. Jezus weet Zijn altijddurende nabijheid stap voor stap in hun hart te griffen. Zo kunnen ze vertrouwvol hun weg vervolgen in het geloof dat Jezus hen op al hun wegen zal begeleiden en sterken.
En wat voor de twee leerlingen geldt, dat mag ook voor ons gelden: Hij blijft en is ook ons altijd en overal nabij!

Henk Jongerius dicht dit als volgt.
Uit: ‘De letters van uw naam’, Henk Jongerius, Gooi en Sticht-Baarn

Ik ben het licht der wereld:
als je op Mij vertrouwt,
wandel je niet in duisternis,
maar schijnt het licht in jou.

Ik ben de goede herder:
als je mijn stem vertrouwt,
verdwaal je niet in eenzaamheid,
ben Ik als gids bij jou.

Ik ben het brood des levens:
als je mijn woord vertrouwt,
zul je van honger niet vergaan
want Ik geef kracht aan jou.

Ik ben het levend water:
als je mijn hand vertrouwt,
doop Ik je tot mijn tochtgenoot,
leg Ik mijn geest op jou.

Het Evangelie van de Emmaüsgangers
kunt u in uw bijbel vinden bij Lucas 24, 13-35 of open de PDF De Emmaüsgangers.
N.B. Dit evangelie wordt ook op de 3e zondag van Pasen (26 april a.s.) gelezen.

Mieke de Jong