Het is een bijzondere tijd waarin wij leven.
Alles draait om Corona.

behoed onsIedereen doet zijn uiterste best een weg te vinden
binnen de anderhalve meter economie.
Het afstand houden vraagt veel van ons mensen.
Wij willen elkaar toch graag nabij zijn.
Even een arm om de schouder, een kus.
Het kan allemaal niet en dat maakt ons onzeker.
Gelukkig hebben we ons geloof.
Ons geloof in een God die voor ons uit gaat en
ons de weg wijst naar de toekomst.
Bidden we samen tot Hem die onze Vader is.

Behoed en bewaar ons, goede God,
Wijs ons de goede wegen.
Wil in de woestijn het manna zijn.
Omgeef ons met Uw zegen.

Behoed en bewaar ons, goede God.
Wees met ons in alle lijden.
Wees warmte en licht,
een menselijk gezicht,
nabij, in donkere tijden.

Behoed en bewaar ons, goede God
en geef geloof en vertrouwen.
Een vlam die niet dooft,
in vrede gelooft;
geef dat wij daar zelf aan bouwen.

Behoed en bewaar ons, goede God.
Omgeef ons met Uw zegen.
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn
en zet ons op nieuwe wegen.
  (deels uit Bidden om te leven)

Dat wij allen mogen ervaren dat God ons nabij is
en ons omgeeft met Zijn zegen.
Wilhelmien Wichers Schreur, pw.