%20" async>

Op 9 april jl, afgelopen witte donderdag, is het 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer op persoonlijk bevel van Hitler in het concentratiekamp Flossenbürg in Beieren is vermoord.

Dietrich BonhoefferBonhoeffer was een de Duitse theoloog en predikant aan de luthers-evangelische Oudpruisische rijkskerk. Hij is met name bekend als verzetsstrijder tegen het nazi-regime. Hij heeft tal van boeken geschreven, waaronder een dagboek over zijn keuze om in verzet te gaan.
In de Broederenkerk zouden we een tentoonstelling hebben dit voorjaar, georganiseerd met de PKN gemeente van de Lebuinuskerk in Deventer.
Om aan deze protestantse theoloog enige aandacht te geven, volgt hieronder een fragment van zijn teksten uit het boek Brevier.

Grondslag van iedere broederschap
‘Broeders [en zusters] in de Heer’ noemt Paulus zijn gemeente in Fillipenzen 1:14. Maar ‘broeder’ is de een voor de ander alleen door Jezus Christus. Ik ben de ander een broeder door datgene, wat Jezus Christus voor en aan mij gedaan heeft, en de ander is mij tot broeder geworden door wat Christus voor en aan hém gedaan heeft. Dat wij alleen broeders zijn door Jezus Christus is een feit van onmetelijke grote betekenis. Zo is niet de naar de ernstige, naar broederschap verlangende vrome mens die mij tegemoet komt, de broeder met wie ik in deze gemeenschap te doen krijg. Neen, broeder is de door Jezus Christus verloste mens die van zijn zonden vrijgesproken is en tot geloof en het eeuwig leven geroepen is. Wat iemand als christen in zichzelf ook moge zijn, in alle innerlijkheid en vroomheid, kan geen grondslag zijn van onze gemeenschap…[..] Gemeenschap met de ander heb ik en zal ik alleen hebben door Jezus Christus.’

Uit: Dietrich Bonhoeffer, Brevier, Uitgeverij Ten Have Baarn, 2001, blz. 131

PS: de cursief gedrukte toevoeging is uit de NBG/KBS bijbel van het door Bonhoeffer geciteerde bijbelvers.