Op Moederdag mogen we ook bijzonder denken aan de Bijbelse moeder bij uitstek: Maria.

mariaEerlijk gezegd vertelt het evangelie niet heel veel over Maria, toch is het genoeg om een diepe indruk na te laten. Als moeder ontmoeten we haar in de kerstverhalen. Ze wikkelde Hem in doeken, vertelt Lucas. Een eenvoudig handeling: een moeder die haar pasgeboren baby beschermt en koestert tegen de kou. Tegelijk is het een handeling van ontelbare moeders, vaders, van al die zorgzame mensen die een nader willen beschermen. Helemaal aan het eind van het evangelie staat Maria onder het kruis van Jezus. Een moeder ziet haar zoon sterven. Wat een pijn moet er door haar hart gaan. Ze is daar in de Bijbel sprakeloos. Ze staat er onder het kruis. Stabat Mater… Ook hier staat zij voor al die mensen die niet wegvluchten van de pijn en het lijden van anderen. Ze hebben vaak geen andere troost dan er te zijn. Het lijkt een machteloos gebaar, maar dat is het niet. Door er te zijn erken je de mens in nood, je laat zien dat haar of zijn lijden gekend wordt. Maria is er voor Jezus bij zijn geboorte en bij zijn sterven. Een moeder bij haar kind. Vlak voor Jezus sterft, geeft Hij Maria als Moeder aan de geliefde Leerling. En de Geliefde Leerling is vanaf nu haar zoon. Het is bijzonder dat de leerling geen naam heeft: wij mogen allemaal die leerling zijn. Jezus geeft zijn moeder aan ons. In een van de oudste Maria-liederen vragen wij om haar moederlijke bescherming:

Tot u nemen wij onze toevlucht:
Wees onze bescherming, heilige Moeder van God.,
Wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn,
Maar verlos ons uit Alle gevaren,
Gij, glorierijke en gezegende Maagd.

Diaken Marc Brinkhuis