Dit evangelie is  gelezen tijdens de indrukwekkende gebedsdienst van paus Franciscus in de veertigdagentijd vanwege het coronavirus en er volgde een prachtige overweging daarna. Wij zitten allemaal in hetzelfde schuitje, iets dat bijna uniek te noemen is. Het gaat de hele wereld aan.

Lucas 8, 22-25:
shipOp een dag stapte Hij met zijn leerlingen in een boot en zei tegen hen:
“Laten we naar de overkant van het meer gaan”.
Ze staken van wal en tijdens de overtocht viel Hij in slaap.
Toen barstte er op het meer een storm los.
De boot maakte water en zij raakten in nood.
Ze maakten Hem wakker en riepen: “Meester, Meester! Wij vergaan!”
Hij stond op en bestrafte de wind en het woeste water.
Ze bedaarden en het werd stil.
Hij zei: “Waar is jullie vertrouwen?”
Met schrik en verbazing zeiden ze tot elkaar: “Wie is dat toch, dat zelfs wind en
water naar zijn bevelen luisteren?”

Dat wij als leerlingen van Hem steeds ons vertrouwen mogen behouden. Volgens Hem is daar alle reden voor.