Soms dragen mensen een kettinkje met daaraan een kruisje,
een ankertje en een hartje.


geloof-hoop-liefdeZe staan voor geloof, hoop en liefde.
Deze woorden betekenen heel veel voor ons.
Ze komen ook alle drie voor in de Bijbel.
Paulus schrijft hier bijvoorbeeld over in zijn brief aan de christenen
in Korinthe: voor ons blijven geloof, hoop en liefde over, deze drie,
maar de grootste daarvan is de liefde.
Deze drie woorden zijn voorwaarden voor ons leven.
Om te blijven hopen op vertrouwen, als elke basis onder ons wegvalt.
Om te blijven liefhebben ondanks teleurstellingen.
Om te blijven geloven in de liefde als een goddelijke kracht voor en
in iedereen.

Geloof
Ik geloof dat ik op aarde ben om iets moois,
iets goeds van mijn leven te maken, speciaal voor de ander.
Ik geloof dat ik mag genieten van alles wat deze aarde te bieden heeft,
maar nooit ten koste van de ander.
Ik geloof dat in naar de geest van Christus moet leven
en mijn medemens de hand moet reiken door met hem mee te leven
en hem begrip en liefde te tonen.
Ik geloof dat ik door zo te leven mijn leven zin geef.
Een leven het waard is om geleefd te worden.

Hoop
Hopen is toch blijven leven in de vertwijfeling,
en toch blijven zingen in het duister.
Hopen is weten dat er liefde is, is vertrouwen in het morgen.
Is in slaap vallen en wakker worden als de zon weer opgaat.
Is bij storm op zee, land ontdekken.
Is in de ogen van de ander lezen dat hij je heeft verstaan.
Zolang er nog hoop is, zolang is er ook bidden,
en zolang zal God je in zijn handen houden.
(Henri Nouwen)

Liefde
Liefde, eenmaal uitgesproken als Uw woord van het begin.
Liefde wil ons overkomen als geheim en zegening.
Liefde, die ons hebt geschapen, vonk waarmee Gijzelf ons raakt,
alles overwinnend wapen, laatste woord dat vrede maakt.
Liefde luidt de naam der namen waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen, ziel en zinnen metterdaad.
Liefde waagt zichzelf te geven, ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, daarop hebt Gij ons gebouwd.
Liefde laat zich voluit schenken als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken waarop wij Uw gasten zijn.
Liefde boven alle liefde, die zich als een hemel welft
over ons: wil ons genezen. Bron van liefde, Liefde zelf!
(Sytze de Vries, bij Hooglied)

Ik wens u allen veel geloof, hoop en liefde.
Wilhelmien Wichers Schreur, pw.