Heer, ik ben een schakel in de ketting
die alle mensen met elkaar verbindt.

schuilenGij hebt mij niet voor niets gemaakt.
Waar Gij mij zendt, zal ik het goede doen,
vrede stichten en waarheid verspreiden
-al besef ik het zelf maar half-
om Uw gebod te onderhouden.

Daarom, mijn God, vertrouw ik op U.
Wat ik ook word, waar ik ook ben,
wat mij mag overkomen,
niets kan mij van U scheiden.
En Gij, die Vader zijt en Vriend,
weet goed waarheen Gij met mij wilt.
Ik ben een schakel in uw ketting, Heer.
Al wat Gij doet heeft zin.

John Henry Newman (1801-1890)