Jezus bidt, als Hij zijn einde voelt naderen.

jezus bidtJezus bidt voor zichzelf: “Vader het uur is gekomen, verheerlijk Mij, opdat ik U kan verheerlijken; bereid Mij een plaats bij U in de hemel, opdat zo de weg bereid wordt voor allen die in Mij geloven.”
En Jezus bidt ook voor zijn leerlingen, voor ons:
“Vader, aan Uw mensen, die U aan Mij had toevertrouwd, heb ik alles van U laten zien. Zij hebben het aanvaard. Zij weten dat Ik van U kom. Voor hen, die zich aan U verbonden weten bid ik in het bijzonder. Door al hun werken blijven Mijn werken zichtbaar en daardoor ook Uw werken. Ik ben immers door U gezonden. Wij zijn één.
Bescherm hen met Uw grote macht.”

Wat een heerlijke gedachte is dat toch eigenlijk, dat Jezus voor zichzelf bidt aan het eind van zijn leven, maar ook voor ons. Zó intens voelde Hij zich met ons mensen verbonden, met zijn leerlingen, en dat zijn wij allemaal zolang wij ons in ons leven iets van God en Zijn Woord en werken willen aantrekken, zolang je dat een plaats wil geven in je leven.
Dan ben je iemand voor wie Zijn gebed telt, bestemd was.
Jezus bad ook voor jou, voor u.
Ik vind dat wel een troostrijke gedachte voor vandaag de dag!

Clazien Broekhoff