Op weg naar het Hoogfeest van Pinksteren…………..
Moge de vrucht van de Geest dag aan dag in ons groeien

faithGoede God,
geef ons de liefde
om onze ogen te richten op Jezus
en eerlijk te verlangen
om zijn hart voor de mensen te zijn.

Geef ons blijdschap
om dankbaar te leven
voor wat wij hebben
en voor wat wij voor anderen mogen zijn.

Geef ons vrede
om helder te zien
wat ons samenhoudt
en om te vergeten wat ons scheidt.

Geef ons geduld
om te aanvaarden
dat wij zwak zijn
en veel tijd nodig hebben om te worden
wat wij graag zouden willen zijn.

Geef ons vriendelijkheid
om gevoelig te worden
voor elkaars vreugde en pijn
en attentvol te leven.

Geef ons goedheid
om iedereen het beste te gunnen
en om elkaar nooit een dienst te weigeren.

Geef ons trouw
om het gegeven woord nooit te breken
en om in donkere dagen elkaar nabij te zijn.

Geef ons zachtheid
om te beseffen
hoe kleine wonden pijn kunnen doen
en om nooit één mens te kwetsen.

Geef ons ingetogenheid
om af en toe stil te worden
en tijd te maken om elkaar te ontmoeten.

Valeer Deschacht, priester