Nog even en dan vieren we het hoogfeest van Pinksteren. Een feest om naar uit te kijken, want Jezus zendt ons dan de heilige Geest van wie wij Zijn 7 gaven ofwel Zijn 7 geschenken mogen ontvangen.

Die geschenken zijn als gymnastiekoefeningen, die ons in beweging brengen. Ze roepen ons op om aan onze geestelijke conditie te werken en in ons gelovig denken en handelen vooral soepel en lenig te blijven/worden, zodat we steeds meer de mens kunnen worden zoals God ieder van ons bedoeld heeft.
Vanuit m’n boekenkast kwam daartoe onderstaande geestelijke gymnastiekoefening aangewaaid :

7 geschenken - gymnastiekoefeningen van de heilige Geest

zeven geschenken HGeestGave van WIJSHEID
die aanvoelt wat echt is
voor mij en voor anderen.
Kom heilige Geest , laat mij groeien in wijsheid,

Gave van INZICHT
die helpt te begrijpen wat er gebeurt
rondom mij en in mij.
Kom heilige Geest, maak helder wat duister voor mij is.

Gave van GOEDE RAAD
die ik vind in het Evangelie
en bij betrouwbare mensen om mij heen.
Kom heilige Geest, dat ik goede keuzes mag maken.

Gave van STERKTE
die weerbaar maakt en moedig
ook als het leven moeilijk is.
Kom heilige Geest, dat ik volhoud het goede te doen.

Gave van GELOOF
in God die heel veel van mij houdt
en mij houvast wil geven in het leven.
Kom heilige Geest, versterk mijn vertrouwen.

Gave van LIEFDE
die mij het goede doet zien in elke mens
en helpt te vergeven en nabij te zijn.
Kom heilige Geest, ik wil U en mijn medemens liefhebben.

Gave van ONTZAG voor GOD
die altijd verrassend nieuwe kansen schept
en mij helpt zijn schepping te eerbiedigen.
Kom heilige Geest, beweeg mij.

Mieke de Jong

Gebed : Kerk & Wereld Mechelen