Bij de AFSLUITING van deze rubriek zoek ik deze laatste keer opnieuw mijn heil bij de liturgie. Graag geef ik in dit verband nogmaals het woord aan de dichter. Of om preciezer te zijn, aan resp. J. C. van Leeuwen en Willem Barnard.

Dit lied mag altijd klinken, ook in virale tijden:

pinksteren 2Heer, laat uw Woord ons leiden, dat ons in alle tijden
Uw boodschap doet verstaan
Heer, wil met uw genade, uw kind’ren overladen
Opdat wij veilig tot U gaan

Gij zijt de weg en waarheid, leid ons in volle klaarheid
Uw woord als daaglijks brood
Leer ons uw liefde leven, leer ons aan ieder geven
Uw grote liefde tot de dood

En ook al is de aarde vervuild, mede door het virus, er is meer. Troost ten top :

De aarde is vervuld
van goedertierenheid,
van goddelijk geduld
en goddelijk beleid.

Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
Zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.

Omdat zij niet vergeet
die godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.

De sterren hemelhoog
zijn door dit zaad bereid
als dienaars tot de oogst
der goedertierenheid.

Het zaad der goedheid Gods,
het hoge woord, de Heer,
Valt in de voor des doods,
valt in de aarde neer.

Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
De oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht.

En als toegift:

Kom Heilige Geest
Vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in ons het vuur van Uw liefde.
Zend uw Geest uit en alles zal worden herschapen
en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.
God, die de harten van de gelovigen
door de verlichting van de Heilige Geest hebt onderwezen.
Geef dat wij de ware wijsheid mogen leren
en ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden.
Door Christus onze Heer. Amen..

 

Z A L I G P I N K S T E R E N ! ! !