%20" async>

Het voelt zo tegenstrijdig. De lente die -na een bijzonder lange tijd van alsmaar regen- in al zijn vrolijke kleuren, bloesems en zonlicht losbarst.
Nieuw leven, en dat tegenover de strijd die in de hele wereld geleverd wordt tegen het coronavirus.
Als ik naar het nieuws kijk, lijkt het alsof er alleen maar ziekte, heftige ziekte, en dood is.
Dat is natuurlijk niet zo, maar soms bekruipt me dat gevoel wel.