Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

In de eucharistische aanbidding aanschouwen wij Christus in Zijn lijden, sterven en verrijzenis. 
Christus nodigt u uit Hem te danken, te loven, te aanbidden, zijn Woord te horen en u te laten voeden door zijn eucharistische aanwezigheid.

Voor de aanbidding wordt de monstrans met daarin de geconsacreerde hostie (het Sacrament van de Eucharistie) op het altaar geplaatst. In de stilte mogen we biddend voor het Allerheiligst Sacrament onze vreugde en dankbaarheid, ons verdriet en pijn aan Jezus toevertrouwen.

Jezus wacht ook op u!

Parochiekerk Broederen
Eucharistisch Centrum 
Iedere vrijdagochtend : 8.15 tot 8.45 uur 
    tevens biechtgelegenheid 
    met aansluitend Eucharistieviering om 9.00 uur

U kunt zich ook thuis in gebed met ons en de Kerk verbinden. 
Nieuw: pdf  Gebedsboekje met Aanbiddingsgebeden en Aanbiddingsliederen  

@mdjong