abc goede week 

Op de tweede dag van het Paastridium gedenken we het lijden en sterven van Jezus Christus.

Goede VrijdagDat doen we om 15.00 uur - het moment dat Jezus stierf aan het kruis -
met de (kinder)kruisweg en ‘s avonds (of ook 's middags) met een viering met kruisverering (de plechtigheden van Goede Vrijdag).

In de kerk is de godslamp gedoofd omdat het Lichaam van Christus in het tabernakel afwezig is.
Het altaar is op deze dag volledig kaal: het kruis, de kandelaren en de altaardwaal zijn verwijderd.
De liturgische kleur is rood, een verwijzing naar het lijden en het vergoten bloed van Christus en als beeld dat Christus de eerste martelaar is.
Alleen het kruis is paars omhuld. 

Bloemenhulde Plechtigheden Goede Vrijdag
Eucharistisch Centrum-Nicolaas Schalkhaar 2015

Wat vieren we op Goede Vrijdag?

Witte Donderdag is in stilte geëindigd en het is passend om de liturgie van Goede Vrijdag in stilte en met schaarse verlichting te openen, beginnend zonder kruisteken en begroeting.

De Kerk viert met Goede Vrijdag een liturgie met aandacht voor de dood van Jezus aan het kruis.
De aankleding van de kerk weerspiegelt de ernst en soberheid van het gebeuren: geen versiering, geen orgel, schaarse verlichting.

De liturgie begint met stilte, de priester gaat plat ter aarde liggen of knielt voor het altaar; dit bij wijze van eerbetoon.
Na de stilte volgt onmiddellijk het openingsgebed. Er wordt een tekst uit de Schrift gelezen van ver voor het jaar nul die direct verbinding maakt met het leven en sterven van Jezus. De profeet Jesaja vertelt het verhaal van een dienaar, een knecht van de Heer. Hij is onaanzienlijk, armzalig, slachtoffer en werd geminacht en gemeden. Op hem komt alle ellende neer. Alle kwaad wordt op hem afgereageerd. En juist deze heeft God uitverkoren, deze neemt de zonde van velen op zich, hij is ons aller dienaar. En uit de Hebreeënbrief wordt vervolgens en verbindend gelezen dat Jezus oorzaak is geworden van ons heil.

De Kerk, zelf geboren uit het dienstwerk van Christus, spreekt op haar beurt ten beste voor de gehele wereld. Het is een oude gewoonte dat de Kerk daarom juist op Goede Vrijdag plechtige voorbeden bidt. (lees hier) De lijdensweg en kruisdood van Jezus is een mateloos geschenk van God aan ieder van ons. Jezus sterft aan het kruis voor ons. De blijde boodschap richt zich tot elke mens die de weg naar God kwijt is, elke mens die zich niet durft toe te vertrouwen aan Gods belofte van een Rijk van gerechtigheid en vrede, elke mens die is vastgeraakt in zinloosheid en zonde.

Jezus sterft op het kruis ‘opdat voor alle zoekers de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij’ (eucharistische gebed XI). Daarom verafschuwen wij het kruis niet. Wij vereren het. In de kruisverering komen wij naar voren en kussen het kruis of brengen het anderszins hulde.
Het is een teken van dankbaarheid. Verstild en enigszins gegeneerd, zoals een mens wiens leven gered is door iemand die zelf het leven heeft gelaten in de reddingsactie.

Er wordt op Goede Vrijdag geen eucharistie gevierd. Wel wordt de Heilige Communie uitgereikt.

De herdenking van het lijden en sterven van de Heer eindigt met een gebed over het volk. Er wordt geen zegen gegeven. Men gaat in stilte weg.
Er is geen orgelspel of muziek.

Vaak is er gelegenheid om te waken bij het kruis en in stilte te bidden; om bij Jezus te zijn.

Bron: bisdom Rotterdam

@mdejong