Het dagelijks bestuur van De Broederen

In elk geloofscentrum van de H.Lebuinusparochie zijn drie personen als coördinator aangesteld om, samen met alle andere vrijwilligers, te zorgen voor een goede dagelijkse gang van zaken.

De coördinatoren zijn op voordracht door het parochiebestuur benoemd voor een periode van vier jaar. Hun mandaat, taken en verantwoordelijkheden zijn door het parochiebestuur nauwkeurig vastgelegd.

Voor ons geloofscentrum, De Broederen, zijn de volgende personen als coördinatoren benoemd:

Ger Strijker

Coördinator Beheer en Onderhoud Gebouwen:

Ger Strijker. Tel 06 23951420 en mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De coördinator is belast met de coördinatie van alle activiteiten binnen het geloofscentrum, die noodzakelijk zijn om de gebouwen en daarbij behorende inventarissen te beheren en in goede staat te houden.

marga Veenstra-Dijk

Coördinator Beheer Administratie en Budget:

Marga Veenstra-Dijk; tel. 0570612786 ; mail: < Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. >

De coördinator is belast met de coördinatie van alle activiteiten binnen het geloofscentrum inzake het bijhouden van de financiële administratie, de ledenadministratie, kerkbalansadministratie alsmede de daarmee samenhangende zaken zoals het budgetbeheer, het lokale secretariaat, de actie kerkbalans en de distributie van ’t Zout.

FIEN MINIS

Coördinator Pastoraat:

Fien Minis - mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De coördinator is belast met de dagelijkse coördinatie van alle pastorale activiteiten die in of vanuit het geloofscentrum georganiseerd worden (liturgie, catechese, diaconie, gemeenschapsopbouw etcetera).

Omdat de Broederenkerk ook Parochiekerk is, wordt er nauwkeurig afgestemd met het pastoraal team.

De drie coördinatoren zijn aan elkaar gelijkwaardig en hebben onderling periodiek informeel overleg  over de afstemming van de activiteiten. Dit op basis van ieders eigen verantwoordelijkheid.

Wilt u nog eens uitgebreid nalezen hoe de nieuwe structuur eruit ziet dan kunt u deze vinden op de website van de H. Lebuinusparochie (www.heiligelebuinus.nl).