broederenkerk

Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

plm. 1300

Stichting van een klooster van minderbroeders Franciscanen te Deventer

plm. 1335/1338

 Eleonora van Engeland, hertogin van Gelre, sticht bij het klooster een kerk

plm. 1380 - 1384

 Geert Grote bezoekt veelvuldig klooster en kerk en maakt deze tot brandpunten van de vernieuwingsbeweging van de moderne devotie

 plm. 1500

 Einde van de bouwwerkzaamheden, de kerk heeft bijna de huidige omvang

 1578, 1579, 1580

 Plundering van de kerk

 1579

 Toewijzing van de kerk aan de calvinisten

 1587

 De kerk weer katholiek

 1591

 Definitieve overgang van Deventer naar de staatsen en doorvoering van de hervorming

 1594

 Broederenkerk gereformeerd (hervormd)

 1635

 Begin van Franstalige diensten

 1703

 Oprichting van een Waalse gemeente Deventer, gevestigd in de Broederenkerk

 1795

 Kerk geruïneerd en achtereenvolgens gebruikt als militair magazijn en Franse kazerne

 1799

 Herverdeling kerkgebouwen, Broederenkerk katholiek

 1803

 Na provisorische voorzieningen getroffen te hebben, neemt de katholieke gemeente de kerk weer in gebruik

 1854

 Broederenkerk parochiekerk

 1865 - 1868

 orgel
Het orgel

Verbouwing en uitbreiding in vroege neogotische stijl; nieuw orgel geplaatst

 1926 - 1931

 Polychromering en verdere beschildering van het interieur

 1950 - 1954

 Polychromeerwerk ongedaan gemaakt, gewelven afgebikt

 1955

 Verbouwing en uitbreiding orgel

 1972

 Herindeling van het interieur

 1981 - 1984

 Constructief herstel, een deel van de gewelven opnieuw bepleisterd (globaal overeenkomend met de oudere bouwdelen)

 2012

 Orgel en kerk worden gerestaureerd.
 

 

 

 

 
 

 

 

Het orgel