We hebben er al een paar keer melding van gemaakt, maar zaterdag 19 maart is het zover: dan gaan we ook in onze parochie concreet aan de slag rond heSynod NL logot Synodale Proces waar paus Franciscus toe uitnodigt. We komen die dag van 9.30 - 12.30 uur samen in het Titus Brandsma Huis.

Een synode is toch voor bisschoppen? Wat kan ik daarmee?
Het eerste gegeven klopt: Paus Franciscus heeft een bisschoppelijke synode aangekondigd … in 2023! De bisschoppensynode gaat over een centrale vraag:
Bij het verkondigen van het Evangelie is een synodale kerk "samen op weg":
• Hoe vindt dit "samen op weg zijn" plaats in je lokale kerk?
• Tot welke stappen nodigt de Geest ons uit om te groeien in dit "samen op weg zijn"?

Maar: de paus wil voorafgaand aan deze synode weten wat er leeft aan gevoel in de kerk wereldwijd. En dat kun je maar op één manier achterhalen: door mensen te vragen naar hun gevoel en beleving als het om kerk-zijn gaat. Dat betekent dat er als voorbereiding op de bisschoppensynode van 2023 een grote raadpleging wordt georganiseerd.
Wereldwijd gaan mensen nadenken over een aantal vragen die de paus aan ieder van ons richt. Die antwoorden zullen uiteindelijk in 2023 mee het onderwerp zijn van de gesprekken van de grote synode. Kort door de bocht: zonder de inbreng van u als gelovige mist de synode een belangrijke basis.

Waarover gaan we het dan hebben?
In het totaal zijn er tien thema's voorgesteld om het over te hebben. Omdat dat heel breed is, hebben de Nederlandse bisschoppen besloten daar drie thema’s uit te lichten waarover ze graag hebben dat mensen in gesprek gaan:

  Vieren    Missie (Zending) van de Kerk      Dialoog

In alle parochies, maar ook in kleinere gemeenschappen, bij pastorale teams en in bijvoorbeeld jongerengroepen, komen deze thema's terug in bijeenkomsten. In die bijeenkomsten komt een ieders beleving naar voren: wat geeft je vreugde in de kerk van vandaag? Wat zorgt voor verdriet? Hoe beleef je het idee "samen op weg" te zijn? Of juist niet?
Wat voorop staat, is dus uw/jouw verhaal. Dat mag je vrijuit brengen in de bijeenkomst die we organiseren. En uiteraard kun je je laten inspireren door wat je van anderen hoort.

flyer jpgIk vind het maar niks om in een groep van alles te vertellen …
Dat kan, natuurlijk. We bieden daarom ook gelegenheid om tijdens de bijeenkomsten op verschillende manieren te delen wat u/je wilt delen.

Waarom moet ik me aanmelden in plaats van gewoon aan te schuiven?
Om louter praktische redenen vragen we een aanmelding.
Dat kan gemakkelijk via de parochiewebsite, of via het centraal secretariaat: tel. 0570-60 90 40.
Aanmelden kan tot 14 maart.

We hopen van harte u daar te mogen ontmoeten!
Namens werkgroep "Synodaal Proces",
Andrea Oomes
John Vaessen
Pastor Gauthier de Bekker
Pastoor Ronald Cornelissen