pcipng 1473615670

Caritas, een kerk die helpt!

De Heilige Lebuinus parochie heeft een eigen PCI (Parochiële Caritas Instelling ) die werkt vanuit de Christelijke overtuiging. De PCI biedt hulp en perspectief aan mensen die in financiële of maatschappelijke nood verkeren. We doen dit binnen de grenzen van onze mogelijkheden.

Wilt u contact met de PCI of heeft u een hulpvraag, advies of suggesties? U kunt ons bereiken via onderstaand e-mail adres: PCI@heiligelebuinus.nl. Indien u liever via de post contact zoekt met de PCI dan kan dat via het secretariaatsadres van de parochie Broederenstraat 18 A 1 7411LB Deventer onder vermelding van “PCI vertrouwelijk”.

Op de Facebook pagina van de PCI kunt u ons volgen en inzicht krijgen in wat de PCI zoal doet. Het adres is https://www.facebook.com/caritaslebuinusparochie