Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

In alle kerken van de parochie is er met kerst een deurcollecte voor de PCI. De kerstcollecte in 2022 heeft 5331,- euro opgebracht. De PCI wil alle gulle gevers, die hiermee uiting geven aan aandacht voor elkaar, heel hartelijk bedanken !!!!

U kunt uw blijk van waardering uiteraard storten op ons rekening nr. NL 09 INGB 0659 9672 94

 Het bestuur van de PCI