Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

vhs12


Timmermansweg 32,  7433 BL  Schalkhaar                                                                                                              
telefoon: 0570-622834
e-mail: nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl

Rekeningnr: Kerkbalans,   NL 91 RABO 0146203801 
Misintenties,   NL 38 RABO 0162443331

Secretariaat: dinsdag en donderdag 9.30-12.00 uur , 
Contactpersoon webmaster en 't Zout: Annemarie Bouwman - tel. 0570-6511 69
e-mail:  dianbouwman@kpnmail.nl
  facebook     youtube

Zondag 9 okt. 2022, werd er een legende gespeeld in het "Museum van Frieswijk" terug in de tijd van 1317/2022. Dit alles is terug te zien op facebook of op Youtubbe.


Agenda:
Zondag 1 oktober om 10.30 uur: Woord en gebedsviering. Voorgangers diaken Lonneke Gunnink- van den Berg , m.m.v. Het Brugkoor
Iedere woensdag in oktober om 19.00 uur Rozenhoedje in de H.Nicolaaskerk


Maria van Frieswijk 2023 collage


 65 jaar Priesterjubileum van Herman Brummelhuis,
Deze viering was op zondag 3 september 2023. Deze video is ingekort op facebook wil je deze helemaal zien op TV thuis bestel deze via email, nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl
65 brummelhuis

 


Bidden van het rozenhoedje voor de dinsdagochtendviering

Iedere dinsdagochtend voor de eucharistieviering wordt het Rozenhoedje gebeden. Dat is op de eerste en derde dinsdag van de maand om 9.00 uur. Op de tweede dinsdag van de maand, voor de ontmoetingsviering, is dat om 10.00 uur. Het Rozenhoedje wordt in de Vredekapel gebeden.


 Vredeskoor       ............Lees verder in de Nieuwsbrief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

september 3    klik op nieuwsbrief  

 bijlage 
 


Data om in de agenda te zetten
De data van bijzondere evenementen in 2023 zijn bekend:
Zondag 3 december: Na de viering SINTERKLAAS
Kerstmarkt: 9 december van 17.00 tot 19.00 uur

 


Iedere zondag om 10.30 uur woord en communie viering of euchristieviering
Iedere 1ste en 4de  dinsdagmorgen om 9.30 uur is er een eucharistieviering in de Vredeskapel,
Vanaf oktober iedere derde  dinsdag om 10.30 uur ontmoetingsviering in de H.Nicolaaskerk
Elke morgen om 8.30 uur, van maandag tot en met donderdag is er in de Vredeskapel in Schalkhaar een morgengebed (tot nader order afgelast dit in verband  door ziekte van Fons Zanbelt waar we uw gebed voor willen vragen)

 

Ontmoetingsviering,


  De eerstvolgende ontmoetingsviering is op dinsdag 19 september. De voorganger is diaken Marc Brinkhuis. De ochtend begint om 10.30 uur met een woord en communieviering. Vervolgens is er een gezellig samen zijn met fris en iets lekkers. Iedere ochtend heeft een eigen thema. Aan de hand van dat thema zal iemand van het pastoraalteam met ons in gesprek gaan. Mocht u vanwege lichamelijke beperkingen moeilijk naar de kerk kunnen komen, geen nood wij gaan samen met u op zoek naar een oplossing.

Vooraf aanmelden is wel gewenst in verband met de catering. 
Aanmelden bij het secretariaat 0570- 62 28 34 op de dinsdag- of donderdagochtend van 9.30 uur tot 12.00 uur of online aanmelden: nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl

 


Rommelmarkt,

Heel fijn dat parochianen aan ons denken wanneer ze aan het opruimen gaan. De rommelmarkt is op zaterdag 2 september. U kunt spulletjes elke dinsdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur aan de achterkant van het Koetshuis (ruimte van de tuinploeg) inleveren. Mocht de dinsdagochtend een probleem zijn dan kunt u ook telefonisch een afspraak maken met Willie Hurenkamp, tel. 0570-627240.


 

Nieuws

Nieuws

Heilige Lebuinus Parochie...

2111
De Lebuinusparochie gaat een nieuwe toekomst tegemoet, waarin heel veel dingen gaan veranderen....
Lees meer

Doop

2921
De eerste Zondag van advent (1 december) heeft een prachtig plechtigheid plaats gevonden.
Lees meer

Vrijwilligers gevraagd !

3170
Wij zijn naarstig op zoek naar vrijwilligers voor verschillende te vervullen taken binnen onze...
Lees meer