Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

vhs12


Timmermansweg 32,  7433 BL  Schalkhaar                                                                                                              
telefoon: 0570-622834
e-mail: nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl

Rekeningnr: Kerkbalans,   NL 91 RABO 0146203801 
Misintenties,   NL 38 RABO 0162443331

Secretariaat: dinsdag en donderdag 9.30-12.00 uur , 
Contactpersoon webmaster en 't Zout: Annemarie Bouwman - tel. 0570-6511 69
e-mail:  dianbouwman@kpnmail.nl
  facebook     youtube

Zondag 9 okt. 2022, werd er een legende gespeeld in het "Museum van Frieswijk" terug in de tijd van 1317/2022. Dit alles is terug te zien op facebook of op Youtubbe.


Tweede Pinksterdag 29 mei Open kerkendag van 14.00 tot 16.00 uur met orgelspel van Harrie van Bruinisse en rondleidingen van Coen Verharen


                                                                        Meimaand Mariamaand

                                        We maken er weer een mooie Mariamaand van: Alle woensdagen in mei om 19.00 uur wordt er weer een Rozenhoedje gebeden in de H.Nicolaaskerk. 
en wel op 3-10-17-24-31 mei
                                            Op zondag 7 mei om 19.00 uur is er ook een Mariaviering waarin pastor Gauthier de Bekker zal voorgaan.

                                          Een samengesteld koor van Het Brugkoor en het H.Nicolaaskoor zal de viering opluisteren.

          Van harte aanbevolen!!

 

Maria van Frieswijk1

 

 


Wereld jongeren dagen  Lees verder in de Nieuwsbrief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

mei 3    klik op nieuwsbrief  

                                                                                                                 

 Data om in de agenda te zetten
De data van bijzondere evenementen in 2023 zijn bekend:
Vrijwilligersfeest vrijdag 16 juni vanaf 18.00 uur
Rommelmarkt/ klussen dag zaterdag 2 september van 9.00 tot 13.00 uur
Maria van Frieswijk 10 september vanaf 10.30 uur
Kerstmarkt 9 december van 17.00 tot 19.00 uur

 


Zondag 21 mei 10.30 uur woord en communieviering. Voorganger Hetty Heling  m.m.v. Magnificent
Zondag 28 mei Pinksteren om 10.30 uur  eucharistieviering. Voorganger pastor Gauthier de Bekker m.m.v Het Nicolaaskoor


Iedere zondag om 10.30 uur woord en communie viering of euchristieviering
Iedere dinsdagmorgen om 9.30 uur is er een eucharistieviering in de Vredeskapel,
Elke morgen om 8.30 uur, van maandag tot en met donderdag is er in de Vredeskapel in Schalkhaar een morgengebed.

 

Ontmoetingsviering,


Drie keer per jaar zal er op de dinsdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur een ontmoetingsbijeenkomst worden georganiseerd.  De eerstvolgende ontmoetingsviering is op dinsdag 18 juli. De voorganger is pastor Gauthier de Bekker. De ochtend begint om 9.30 uur met een eucharistieviering. Vervolgens is er een gezellig samen zijn met koffie en iets lekkers. Iedere ochtend heeft een eigen thema. Aan de hand van dat thema zal iemand van het pastoraalteam met ons in gesprek gaan. Mocht u vanwege lichamelijke beperkingen moeilijk naar de kerk kunnen komen, geen nood wij gaan samen met u op zoek naar een oplossing.

Vooraf aanmelden is wel gewenst in verband met de catering. 
Aanmelden bij het secretariaat 0570- 62 28 34 op de dinsdag- of donderdagochtend van 9.30 uur tot 12.00 uur of online aanmelden: nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl

 


Rommelmarkt,
Heel fijn dat parochianen aan ons denken wanneer ze aan het opruimen gaan. Hoewel de rommelmarkt nog wel even op zich laat wachten, kunt u spulletjes elke dinsdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur aan de achterkant van het Koetshuis (ruimte van de tuinploeg) inleveren. Mocht de dinsdagochtend een probleem zijn dan kunt u ook telefonisch een afspraak maken met Willie Hurenkamp, tel. 0570-627240.


 

Nieuws

Nieuws

Heilige Lebuinus Parochie...

1805
De Lebuinusparochie gaat een nieuwe toekomst tegemoet, waarin heel veel dingen gaan veranderen....
Lees meer

Doop

2578
De eerste Zondag van advent (1 december) heeft een prachtig plechtigheid plaats gevonden.
Lees meer

Vrijwilligers gevraagd !

2831
Wij zijn naarstig op zoek naar vrijwilligers voor verschillende te vervullen taken binnen onze...
Lees meer