Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Een Eucharistisch Centrum is de kerk

  • voor alle parochianen
  • waar iedere zondag
  • op hetzelfde tijdstip
  • de eucharistie wordt gevierd
  • met aansluitend koffie / ontmoeting

Waar is het Eucharistisch Centrum te vinden in onze Heilige Lebuinus Parochie?

Een Eucharistisch Centrum is niet de hoofdkerk van de parochie. Alle kerken binnen onze parochie zijn wat dat betreft gelijk en er verandert ook niets aan het aantal en de soorten vieringen in de overige kerken. Alleen weet men: in de Nicolaas Schalkhaar wordt altijd op zondag de eucharistie gevierd, daar kan men altijd op zondag terecht.

Meer info over de eucharistie: zie Sacramenten (Eerste H. Communie).

 

De wekelijkse vieringen in het Eucharistisch Centrum

 Vaste vieringen

 zaterdag: 4e vd maand

 19.00 uur

 Eucharistieviering

 zondag

 10.00 uur

 Eucharistieviering
 Aansluitend koffie & ontmoeting

 maandag t/m vrijdag

 08.30 uur

 Lauden

 dinsdag

 09.30 uur
 09.00 uur

 Eucharistieviering
 Rozenkransgebed

 woensdag

 18.00 uur
 18.30 uur
 19.00 uur

 Aanbidding Allerheiligste Sacrament
 Biechtgelegenheid
 Eucharistieviering

 Op woensdag:

 in mei en oktober

 18.30 uur

 Rozenkransgebed

tijdens Advent en Kersttijd
tijdens 40-dagentijd en Paastijd

 18.45 uur

 Gezongen vespers uit het getijdenboek

 

vhs12

Uitleg aartsbisschop Eijk over het Eucharistisch Centrum

Begin 2011 maakte bisschop Eijk bekend, dat de Maria Koningin-kerk in Deventer binnen de H. Lebuinusparochie is aangewezen als Eucharistisch Centrum. Na de herstructurering van onze parochie is in 2014 de Nicolaas-kerk in Schalkhaar als Eucharistisch Centrum aangewezen.
Het Eucharistisch Centrum (EC) is een centrum waar zonder uitzondering en op een vast tijdstip op zondagen, kerkelijke hoogfeestdagen en op nader te bepalen kerkelijke feestdagen de eucharistie wordt gevierd. De bisschop vindt het van groot belang dat gelovigen erop kunnen rekenen, dat er nu en in de toekomst in elke parochie minstens één kerk is en zal blijven waar op zondag altijd de eucharistie wordt gevierd.

Bisschop Eijk: ”de ervaring leert dat het mensen aantrekt en dat het kerkbezoek toeneemt, indien de liturgie van de eucharistie op een waardige, inspirerende, verzorgde wijze wordt gevierd, op een vaste plaats, op een vaste tijd en overeenkomstig de liturgie van de kerk. Het Eucharistisch Centrum is ook de kerk waar de pastoor zoveel mogelijk een vaste plaats zal hebben.”