Om de doelstellingen te bereiken heeft Caritas financiële middelen ter beschikking. Deze komen voort uit het beheer van het vermogen en de zorg voor het verwerven van collectes, fondsen en subsidies.

Voor het uitvoeren van de kerntaken wordt jaarlijks een begroting opgesteld. Voor 2024  heeft het bestuur gebudgetteerd.

De jaarrekening van 2022 en de begroting van 2024  kunt u hier downloaden.