EngelbertWIJHE-BOERHAAR
Een nieuw geloofscentrum.
In het kader van de herstructurering van de Lebuïnusparochie vormen Wijhe en Boerhaar vanaf 1 juli 2015 één geloofsgemeenschap met twee kerken.
Voor deze nieuwe geloofsgemeenschap is de naam Engelbert gekozen.

De eerste Engelbert
Na de Reformatie in de XVIde eeuw werd het uitoefenen van het katholieke geloof verboden zodat de katholieken gedwongen werden “ondergronds” te gaan. Van dit ondergrondse netwerk vormde de Wijhese pater Engelbertus van Vilsteren de spil.
Egbert van Vilsteren werd op 26 juli 1591 geboren te Wijhe; op 20 maart 1622 werd hij tot priester gewijd. Eerst was hij werkzaam te Gouda maar rond 1626 verlegde hij zijn werkterrein naar Overijssel, een streek die hij goed kende omdat hij er immers geboren was. Hij trok in bij zijn twee ongehuwde zusters. De godsdienst oefeningen werden overal in Salland gehouden, maar hij bezocht ook Nederlanders in Holstijn en later vinden we hem in Noord-Holland.
De invloed en betekenis van Van Vilsteren voor de ontwikkeling van het rooms-katholicisme rondom Wijhe was groot. Zo had hij zorg voor 400 communicanten.
Mede door steun van zijn familie kon hij de oude erve Strijtveen kopen en daar een huis op laten bouwen.
Hij preekte wekelijks voor 150 à 200 toehoorders. Na zijn overlijden werd hij begraven in een familiegraf in de oude kerk van Wijhe. Hij kan met recht beschouwd worden als de grondlegger van de parochie Boerhaar en als stichter van de Sallandse parochies na de Reformatie.

De tweede Engelbert
Op 6 april 1869 werd de Eerwaarde heer Engelbertus Brugman uit Arnhem tot bouwpastoor benoemd in Wijhe.
Op 22 december 1870 werd de eerste steen gelegd en reeds in 1871 waren kerk en pastorie gereed.

De derde Engelbert
Engelbert (Hein) van Vilsteren werd op 9 april 1935 geboren te Boerhaar. Hij studeerde bij de paters van de H. Geest in Weert en bij de Carmelieten te Zenderen. Op 10 september 1956 deed te Oss zijn professie in de Orde van de Karmel. Van 1956 tot 1962 studeerde hij philosophie en theologie te Boxmeer, Dordrecht en Merkelbeek waar hij in 1961 tot priester werd gewijd.
Na een verblijf in Aalsmeer en in Engeland vertrok hij in april 1964 naar de missie op de Filippijnen waar hij in de zielzorg werkzaam was op Mindanao en Negros. Zijn voorkeur ging uit naar de armen en noodlijdenden in de bergen en barrio’s. Daarom was hij graag in de groep van medebroeders die de zielzorg met sociaal engagement met de bevolking aanpakte.
Door zijn grote, forse gestalte stak hij boven allen uit en iedereen keek met bewondering op naar zijn stoere kracht.
Helaas werd hij vermoord op 16 januari 1973 waardoor het werk dat hij met zoveel idealisme was begonnen voortijdig werd afgebroken.

Foto: Glas in lood raam Maria kapel: R.K.kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Wijhe