Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

bidstoel  Bid stoel uit 1899


Historie van de kerk,Samenvatting bouw van het kerkgebouw,
De heilige Nicolaaskerk werd gesticht in 1894 aan de Bathmenseweg (toen nog zandweg) te Lettele. De aanbesteding vond plaats op 30 oktober 1893. Op 3 november 1893 ging de aanvraag naar het Bisdom om in eigen beheer onder leiding van architect G. te Riele, de bouw van de kerk te mogen doen. Nog dezelfde maand kwam de toestemming van de Aartsbisschop. Op 17 april 1894 is de eerste steen plechtig gewijd en geplaatst door de Zeer Eerwaarde Heer T.A. Rekvelt, Pastoor van Duistervoorde en Deken van het Dekenaat Deventer. Op 14 november 1894 is de nieuwe kerk en het altaar ter ere van de Heilige Nicolaas in gebruik genomen door de Aartsbisschop van Utrecht, terwijl op 2 december 1894 een klok van 520 kilogram aan onze Kerk werd gegeven door Pastoor Hazelhekke te Azewijn en door Pastoor Smit van onze parochie.
 
Huidige Nicolaaskerk (1893/1894) 
Ondanks intensief speurwerk is het toch erg moeilijk gebleken om precies te achterhalen hoe de bouw van de kerk is verlopen. Maar het is wel duidelijk dat vele boeren met paarden en ladderwagens veel materialen voor de kerk hebben aangevoerd. Veel vrachten werden vanuit Deventer, het station in Bathmen en van het kanaal bij de Cröddenbrug gehaald en met paard en wagen over de zandweg richting Lettele gereden. Ook gebeurde het wel eens dat de stenen werden afgekeurd, Men ging dan met paard en wagen weer terug, maar halve wegge keerde hij weerom en voor de tweede keer werd het wel goed gekeurd.
Jan Wichers Kruit 1944
Jan Wichers Kruit ± 1944
 
Uit de vele rekeningen uit die tijd kunnen we opmaken dat vele parochianen geholpen hebben om het bouwwerk van hun kerk te voltooien in zo'n korte tijd. de mensen hadden veel over voor een eigen kerk. Later komen we nog wel een zinsnede tegen, dat al die parochianen en ook alle niet-parochianen die hebben bijgedragen door werkzaamheden, door het storten van kleine en grote sommen geld, door schenkingen, obligaties en nalatenschappen ten behoeve van de kerk, niet mochten worden vergeten.

kerk 1935aBegroting van de Nicolaaskerk,
Op 20 september 1893 werden de tekening en begroting voor de nieuwe kerk ter ere van H. Nicolaas naar het bisdom gestuurd ter goedkeuring. Er wordt bij het bisdom ook een lening aangevraagd. Vermoedelijke begroting ƒ 30.200,00.

De bouw van de kerk met toren en sacristie van Lettele werd op 21 oktober 1893 aanbesteed. De laagste inschrijver was H. Pluim en Gulick te Rotterdam voor een bedrag van ƒ 32.650,00 zijnde ƒ 2.450,00 boven de begroting. De bouw van de kerk en de sacristie is overigens niet gegund aan de laagste inschrijver, maar aan de heer G. Te Riele uit Deventer. De begroting was erop gebaseerd dat werkzaamheden zoals het leveren van zand tot ophoging van het bouwterrein, het wateren van de fundamenten en het aanvoeren van het metselzand vanaf het kanaal, door de parochianen zal worden gedaan en dat verder alle transport voor rekening van de aannemer is.

Grondwerk voor de bouw van de Nicolaaskerk,
Er is 480 m3 zwarte grond ontgraven. En 112 m3 voor het graven en uitwerken van de fundamentsleuven. Voor het aanwerken en inwateren van de fundamenten is 763 m3 gebruikt en 300 m3 voor het aanaarden voor binten om de gebouwen. Vele parochianen hebben onder leiding van de heer Heppenhuis, opzichter, bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerd.

Matriaal voor de bouw van de Nicolaaskerk,
Voordat met de bouw begonnen kon worden, moest het volgende materieel worden aangeschaft: polderwagen, kruiwagens, ladders, katrollen, steigerdelen, planken, ijzeren kalkemmers, kruiplanken, kalktonnen, tonmolens, keetenloods, gereedschap, pomp, steigerhout, katrollen en touwen.