Goede Week en Pasen

Goede Week en Pasen

Op deze pagina's van het menu leest u alles over de Goede Week - met het Paastridium - en de Paasvieringen in onze H. Lebuinus parochie.

We hopen deze in verbondenheid met vele Lebuinusparochianen te mogen vieren.

Weet u van harte welkom in onze geloofscentra en voel u thuis!

@mdejong

Het ABC van de Goede Week

In de Goede Week gedenken de christelijke kerken het lijden en sterven van Jezus Christus.

Palmzondag

De Goede Week begint met de (eucharistie)viering van Palmzondag.

Chrismaviering

De Chrismamis is een Eucharistieviering voor het gehele Aartsbisdom Utrecht.Iedereen is dan ook van harte welkom.

Witte Donderdag

De viering van het Paastriduum begint op donderdagavond (Witte Donderdag).

Goede Vrijdag

Op de tweede dag van het Paastridium gedenken we het lijden en sterven van Jezus Christus.

Paaswake

De Paaswake in de heilige nacht van de verrijzenis van de Heer wordt beschouwd als de moeder van alle heilige nachtwaken.

Pasen

De Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus wordt in alle geloofscentra gevierd.

Peuterpassieverhaal

Peuterpassieverhaal op rijm om voor te lezen