abc goede week 

Paastridium

Het Paastridium is het liturgisch hoogtepunt van het gehele kerkelijke jaar.

De verheerlijking van God en de verlossing van de mensheid heeft Jezus vooral door zijn lijden, sterven en verrijzen voltrokken. Dit mysterie van het geloof vieren wij in het Paastriduum.

Deze viering begint op de vooravond (Witte Donderdag) van de dag waarop wij stil staan bij het lijden en sterven van Jezus (Goede Vrijdag) en deze viering eindigt met de paasjubel in de Paaswake.
Jezus lijden, sterven en verrijzen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom is het Paastriduum één, doorlopende viering.

Witte Donderdag

Op de vooravond van het lijden en sterven van Jezus

Witte Donderdagherdenken we de instelling van de Eucharistie
en daarmee de instelling van het priesterschap.
In het evangelie van de voetwassing
verduidelijkt Jezus de betekenis daarvan:
liefde die zich uit in dienstbaarheid tot het uiterste toe.

 

Waken en bidden in de Hof van Olijven

Na de eucharistische liturgie van Witte Donderdag wordt de ciborie met het Allerheiligste in processie naar de Vredeskapel gebracht en op het rustaltaar geplaats. De liturgisch assistente blijft in de Vredeskapel achter om bij Jezus te waken als de processiestoet terugkeert naar de kerk voor de altaarontbloting.
Na de afscheidsrede (lees hier) verlaten we de kerk in stilte en kunt u zich in de Vredeskapel bij de gebedswake aansluiten met stil gebed en meditatie.
Om 21.30 uur sluit vicaris Cornelissen de wake af met gezamenlijk gebed en zang.

Wat vieren we op Witte Donderdag?

De viering van het Paastriduum begint op donderdagavond (Witte Donderdag).

Wij sluiten ons aan bij Jezus die op de avond vóór zijn lijden maaltijd hield met zijn leerlingen. Wij komen samen rond de tafel zoals Jezus bijeen was met zijn apostelen.
Wij vieren eucharistie alsof het de eerste keer is.
Alles is er op gericht om ons deelgenoot te maken van Jezus oneindige liefde.
Met de instelling van de eucharistie vieren wij op Witte Donderdag ook de instelling van het priesterschap.

Na de schriftlezingen volgt in de liturgie van Witte Donderdag de voetwassing. Het is een daad van liefde die ongekend is. Jezus die het werk doet van een dienaar, een slaaf. Hij is onder ons als degene die dient. Daarmee spreekt Hij niet alleen woorden van liefde, maar is dit een uiting van zijn leven in liefde voor altijd. De voetwassing is dienstwerk bij uitstek. Jezus gaat verder. In brood en wijn geeft Hij zichzelf aan ons, voorgoed. Brood en wijn van de maaltijd zijn het Lichaam en Bloed van de Heer, gebroken en ‘voor velen vergoten tot vergeving van zonden’ (Mt. 26,28). In de voetwassing en in de eucharistie staan liefde en dienstbaarheid centraal, vergezeld van het gebod tot naastenliefde. En Jezus vraagt dit te blijven doen tot gedachtenis aan Hem.

In de nacht na het Laatste Avondmaal komt de naaktheid van het bestaan in alle hevigheid over Jezus heen. Het altaar wordt daarom ontbloot en blijft kaal achter. Er is geen wegzending en zegen. De kerkklokken zwijgen vanaf nu tot aan de Paaswake.
Alles staat in het teken van wat komen gaat. In de stilte en de verlatenheid van dit moment willen wij bij Jezus blijven.
De liturgie van Witte Donderdag wordt daarom afgesloten met gelegenheid tot aanbidding in stilte.

bron: bisdom Rotterdam

@mdejong