Opstaan uit de dood,
worden gewekt.

Het is het verhaal van het leven zelf.
Hoe het ontkiemt uit gestorven zaad.
Hoe het uit de as herrijst.
Hoe het kwaad ten goede keert.
Hoe mensen opstaan in het goede
om het kwade machteloos te maken.

Het is feest,
niet gebonden aan een feestdag.
Het is aards, niet hemels.
Het is vóór de dood, in het leven:
OPSTAAN
om recht te doen,
vrij te worden en te maken,
liefde aan te durven.
Altijd en overal.

Een kracht die door alle stenen heen breekt.
Juist hier en nu.

Josefien Kenkhuis