Per 1 november aanstaande zal pastoraal werker Evelien Reeuwijk afscheid nemen van onze parochie. Per die datum gaat ze werken als geestelijk verzorger bij de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Standplaats Lelystad.
Een uitdagende aanstelling waar ze 2 jaar geleden al hoopte te gaan beginnen maar waar ze nu opnieuw voor benaderd is. We wensen haar veel succes met haar nieuwe aanstelling.

Bericht namens Evelien:
‘Onverwacht kort heb ik als pastoraal werker in uw parochie mogen werken. Ik heb het met veel plezier en toewijding gedaan. Er is ook nog zoveel te doen, zeker rond Parochie 2025. Daarom neem ik met pijn in het hart afscheid. Toch heb ik er alle vertrouwen in dat het project gaat lukken mede door mijn capabele teamgenoten, bestuursleden en vele vrijwilligers en parochianen.
Ik dank u voor het vertrouwen in mij de afgelopen tijd en wens u alle goeds!’

Op 2 september jl. overleed  Adrianus Johannes kardinaal Simonis, emeritus-aartsbisschop van Utrecht. Kardinaal Simonis is 88 jaar geworden. 

Kardinaal Simonis 2017 kl 200x300Adrianus kardinaal Simonis werd op 26 november 1931 geboren in Lisse. Op 15 juni 1957 ontving hij het sacrament van de priesterwijding. Op 30 december 1970 benoemde paus Paulus VI hem tot bisschop van Rotterdam, de bisschopswijding volgde op 20 maart 1971. Op 3 december 1983 werd mgr. Simonis de nieuwe aartsbisschop van Utrecht en daarmee de 69ste opvolger van Sint Willibrord. Op 25 mei 1985 creëerde paus Johannes Paulus II aartsbisschop Simonis tot kardinaal. Op 26 januari 2008 ging hij met emeritaat.

Op de site van het Aartsbisdom Utrecht vindt u uitgebreide berichtgeving en een videotoespraak van kardinaal Eijk.

De uitvaart van de kardinaal kunt u op de televisie volgen in een rechtstreekse uitzending van de KRO op NPO2, op donderdag  10 september om 11.00 uur.

 

 

 

Uw gebed voor de zielenrust van de kardinaal wordt zeer gewaardeerd.

Voor onze emeritus-aartsbisschop Adrianus kardinaal Simonis


moge hij nu de belofte van onze Heer Jezus in vervulling zien gaan:
dat Hij voor ons een plaats heeft bereid in het huis van de Vader.
Moge onze Heer zijn dienaar lonen voor het vele goede dat hij heeft gedaan.

Voor de familie en vrienden van kardinaal Simonis
en voor allen die hem zullen missen;
dat zij troost vinden in ons geloof in Pasen.