Er zijn heel veel aanmeldingen voor de eucharistievieringen, en vanwege de Coronamaatregelen mogen we nog steeds maar 30 mensen toelaten.

Daarom bieden we in Coronatijd een extra eucharistieviering aan op zaterdagavond om 17.00 uur in de parochiekerk  Broederen. U dient hiervoor te reserveren via het reserveringssysteem.

Van harte welkom!!

Van maandag tot en met vrijdag bidden wij – pastor Gauthier de Bekker en diaken Marc Brinkhuis – ’s ochtends de Lezingendienst en de Lauden uit het kerkelijke Getijdengebed in de Broederenkerk. Het gebed bestaat uit hymnen, psalmen en lezingen. We beginnen om 7.45 uur en het duurt tot ongeveer 8.20 uur. Wie wil is van harte uitgenodigd om met ons mee te bidden. Er zijn voldoende gebedenboeken aanwezig. U bent welkom om af en toe of iedere dag mee te bidden. Graag wel even contact met een van ons. De contactgegevens vindt u in de Colofon van ’t Zout.
Gauthier de Bekker en Marc Brinkhuis

Vanaf donderdag 8 april is er elke donderdagavond in de Broederenkerk:

vanaf 18.00 uur:    Aanbidding van het Allerheiligste

vanaf 18.30 uur:    gelegenheid tot biechten

vanaf 18.45 uur:    korte vesperdienst

vanaf 19.00 uur:    eucharistieviering

U bent van harte welkom bij alle, maar ook bij de afzonderlijke  gebedsmomenten. Reserveren is  niet nodig.