Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt op dit moment tijdelijk niet op vaste tijdstippen

Mevrouw Van Mierlo is vertrouwenspersoon binnen de parochie. U kunt contact met haar opnemen als er nu of in het verleden sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag binnen de kerkelijke setting.

Bij grensoverschrijdend gedrag kunt u denken aan pesterijen, discriminatie of seksuele intimidatie. In overleg met de vertrouwenspersoon kan bekeken worden hoe het best kan worden omgegaan met uw klacht. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht.

Mevrouw Van Mierlo is bekend met het parochieleven in Deventer en omgeving.

U kunt haar bellen op telefoonnummer: 06-2212 6638.