Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

Mevrouw Betsie Engberink-Herder  is vertrouwenspersoon binnen de parochie. U kunt contact met haar opnemen als er nu of in het verleden sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag binnen de kerkelijke setting.

Bij grensoverschrijdend gedrag kunt u denken aan pesterijen, discriminatie of seksuele intimidatie. In overleg met de vertrouwenspersoon kan bekeken worden hoe het best kan worden omgegaan met uw klacht. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht.

Haar gegevens: 
Betsie Engberink-Herder 
Tel.: 06-39123497  
Mail: vertrouwenspersoon.hlp@gmail.com

Mevrouw Engberink-Herder is bekend met het parochieleven in Deventer en omgeving.