9. Maria Onbevlekt OntvangenMaria Onbevlekt Ontvangen, de Immaculata Conceptio.

Personificatie van de Kerk.

Beeld: Uitgebeeld is een jonge vrouw gekleed in een lichtblauwe mantel, een witte sluier over hoofd en schouders, met neerwaarts gerichte armen en naar voren geopende handen, staande op de wereldbol met onder haar voet de kop van een groene slang met een appel in de bek.
Atelier Cuypers / Stolzenberg, Roermond 1858, 177 cm. hoog.

Theologie

De discussie rond het thema Maria Onbevlekt Ontvangen die sinds de 12de eeuw leefde tussen theologen en kloosterorden bereikte een eindpunt in 1854 toen Paus Pius IX het als geloofsregel in stelde.

De term 'onbevlekt' duidt niet op Maria's eigen maagdelijkheid maar op de conceptie van Maria van haar moeder Anna. Sinds het begin der tijden was Maria voorbestemd om de moeder van Gods zoon te worden, dus moest zij zelf ook vlekkeloos zijn (Purissima).
Maria is dus als enige in de mensheid niet beladen met de erfzonde.

Symbolen

De slang onder haar voet refereert aan haar hoedanigheid van nieuwe Eva. De eerste Eva werd door de slang overwonnen, de nieuwe Eva overwint de slang. Zij is daarmee de personificatie van de Kerk, maagd en moeder: als maagd blijft zij onberoerd door ketterij, als moeder geeft zij voortdurend genade.

De appel in de mond van de slang duidt op de overwinning op zonde en dood, door Christus haar zoon.