4. Petrus

Petrus werd geboren in Galilea, we weten niet wanneer - Hij stierf op 29 juni 64 te Rome.

Hij is de (Prins der )Apostel(en), martelaar, bewaker van de hemelpoort, 1ste paus.

Zijn feestdag is op 29 juni 

Patroon van o.a. bewakers, boetelingen, bruggenbouwers, handelaren, horlogemakers, loodgieters, metselaars, schrijnwerkers, slagers, smeden en vissers.

Aangeroepen bij: onvruchtbaarheid, tegen dieven, schipbreuk, ruzie & vijandschap in het huwelijk.

Het beeld: Petrus is uitgebeeld als apostel, in klassieke tuniek, met korte grijze baard en kort krullerig haar, met omgekeerd kruis, twee sleutels, een haan aan de voet, blootsvoets in sandalen.
Atelier Cuypers/Stolzenberg, Roermond, ca 1860, 210 cm. Hoog. Pendant van Paulus.

Simon werd Petrus

Simon kreeg van Jezus de naam Petrus (=rots), omdat hij wist dat Petrus vast geloofde dat hij, Jezus, Gods Zoon was. 

"Jij bent Petrus en op deze rots zal ik mijn kerk bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven, en wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn."

Tijdens Jezus' arrestatie in de Hof van Olijven sloeg Petrus een soldaat een oor af, maar na de gevangenneming van Jezus ontkende Petrus drie maal, voordat de haan gekraaid had, dat hij Jezus' volgeling was, zoals Jezus had voorspeld.

Toch had deze hem aangewezen als hoofd van de kerk. Na het Pinksterwonder beschrijft Handelingen 2, 4het volgende:

"..en zij werden allen met de Heilige Geest vervuld en begonnen in verschillende talen te spreken, zoals de geest het hen gaf zich te uiten."

Dit was het moment dat alle apostelen hun weg gingen om te prediken.

Prediker

Zo trok Petrus predikend door Palestina, Syrië en Egypte. Hij bekeerde Joden en heidenen. Petrus was gehuwd en nam zijn vrouw mee op zijn zendingsreizen. Rond het jaar 40 keerde hij terug naar Jeruzalem waar hij de christenen leidde.

In 44 werd hij door koning Herodes Agrippa gearresteerd en geketend in boeien gevangen gezet. Hij bevrijdde zich met de hulp van een engel. De boeien zijn bewaard gebleven als "St. Petrus' Banden".

Van bisschop tot paus

Hierna predikte hij nog in Antiochië, Klein Azië, Korinthe en trok vervolgens naar Rome, waar hij uiteindelijk de eerste bisschop werd. Deze zetel zou later als de belangrijkste gelden in de kerkgeschiedenis en als zodanig wordt hij als de eerste paus gezien.

Tijdens de zware christenvervolging onder keizer Nero drongen medegelovigen er bij hem op aan te vluchten, wat Petrus deed. Even buiten de stadspoorten gekomen verscheen Jezus aan hem, met het kruis op de schouders. Petrus vroeg hem "Quo vadis?", waar gaat gij heen Meester? Waarop Jezus antwoordde "Naar Rome, om opnieuw gekruisigd te worden."

Weer gevangen, gedood

Petrus maakte rechtsomkeer, werd inderdaad gevangen genomen en ter dood veroordeeld. Hij werd gekruisigd op de Vaticaanse heuvel, maar vroeg erom het kruis ondersteboven te plaatsen omdat hij het te veel eer vond om dezelfde dood als Jezus te ondergaan. Petrus vond de dood op dezelfde dag als Paulus, 29 juni 64.

Basiliek

Keizer Constantijn gaf in 313 de christenen vrijheid van godsdienst. Hij liet op de plek van Petrus graf tussen 319 en 329 een basiliek bouwen. De relieken van Petrus bevinden zich onder het hoofdaltaar van de St. Pieter op de Vaticaanse heuvel in Rome, die op 18 november 326 gewijd werd; de nieuwe St. Pieter op 18 november 1626.