Het kerkelijk jaar

Hieronder vindt u een overzicht van het kerkelijk jaar

Advent

In de donkere weken vóór Kerstmis leven christenen in afwachting van de komst van het kindje Jezus.

Kersttijd

De kerkelijke kersttijd is de liturgische periode die in het teken staat van de menswording van God en het begin van Christus' verkondiging van het Evangelie.

Opdracht van de Heer / Maria Lichtmis

Maria Lichtmis is, anders dan de naam doet vermoeden, in eerste instantie een Christus-feest en vervolgens een Maria-feest.

Aswoensdag

Vanaf Aswoensdag tot Pasen zijn er veertig vastendagen, waarbij de zondagen niet worden meegerekend. Aswoensdag wordt voorafgegaan door vastenavond en het carnaval.

Veertigdagentijd - Vastentijd

De Veertigdagentijd is de voorbereidingsperiode op de belangrijkste christelijke feestdag Pasen.

Goede Week en Pasen

Hier leest u alles over de Goede Week - met het Paastridium - en de Paasvieringen in onze H. Lebuinus parochie.

Paastijd

De Paastijd is de vijftigdaagse periode die begint in de Paasnacht en eindigt op het hoogfeest van Pinksteren.

Hemelvaart

Op Hemelvaartsdag wordt binnen de Kerk herdacht dat Jezus Christus is opgevaren naar zijn Vader in de hemel.

Pinksteren

Met Pasen werd de Paaskaars ontstoken, als teken van Jezus die verrezen is en leeft in ons midden.904421

Allerheiligen

Op 1 november worden alle mensen geëerd die voor eeuwig bij God leven, of zij nu officieel heilig verklaard zijn of niet.

Allerzielen

Na Allerheiligen vieren we een dag later op (of rond) 2 november Allerzielen.