Wereldjongerendagen (WJD) De Wereldjongerendagen (WJD) is het grootste internationale jongerenevenement ter wereld. Honderdduizenden jongeren, overal vandaan, komen bij elkaar om samen het katholieke geloof te vieren. ‘Wereldjongerendagen’ staat voor nieuwe vrienden ontmoeten, lol maken, afzien, eucharistie vieren, multiculti socializen…
kortom.... een indrukwekkende (geloofs)ervaring om nooit te vergeten.

Iedereen in de leeftijd van 18 t/m 30 jaar is welkom op de Wereldjongerendagen. Het is een katholiek evenement, maar jongeren van alle geloofsovertuigingen zijn van harte welkom.

Ontmoeten en verdiepen

Ontmoeten en verdiepenMet Palmzondag 1983 riep Paus Johannes Paulus II de jongeren wereldwijd bijeen om een speciale dag voor hun te vieren tijdens het Heilig Jaar van de Verlossing 1983-1984. Gesteund door het succes van deze dag heeft deze Paus ieder jaar een Wereldjongerendag uitgeroepen, in het ene jaar met Palmzondag in het eigen bisdom, in het andere jaar als een Internationale Ontmoeting ergens in de wereld. Ieder jaar geeft de Paus een handreiking bij het thema van de betreffende Wereldjongerendag. (RKdoc.)

Paus Johannes Paulus II wilde met deze jongerendagen de jongeren gelegenheid geven om elkaar in het eigen bisdom en wereldwijd te ontmoeten en samen te ontdekken welke rol God in hun leven speelt, kan gaan spelen.

De Wereldjongerendagen bestaan al sinds 1984. Op initiatief van paus Johannes Paulus II kwamen toen 300.000 jongeren naar Rome.

 

Thema's lokaal en internationaal

De paus kiest elk jaar een thema en schrijft de jongeren daarover een brief.

Voor de komende jaren reikt Paus Franciscus de volgende thema's aan waarin Maria centraal staat:

32e WYD - in alle bisdommen wereldwijd 2017

'Wonderbaar is het wat Hij mij deed, de Machtige, groot is Zijn Naam! (Lucas 1, 49)

33e WYD - in alle bisdommen wereldwijd 2018

'Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God.'(Lucas 1, 30)

34e WYD - Internationale viering Panama 2019

‘Zie, ik ben de dienstmaagd des Heren, mij geschiedde naar uw woord'. (Lucas 1, 38)

 

De Wereldjongerendagen in Lissabon van 2022 worden vanwege de coronacrisis een jaar uitgesteld naar augustus 2023. Dat heeft het Vaticaan op 20 april bekendgemaakt.

WJD 2023 2Ook de Wereldgezinsdagen in juni 2021 zijn verplaatst, deze staan nu gepland voor juni 2022. Hiertoe heeft paus Franciscus besloten in overleg met het Dicasterie voor Leken, Gezin en Leven. Het besluit is genomen vanwege de huidige gezondheidssituatie en de gevolgen daarvan voor de voorbereidingen op beide evenementen wereldwijd, die vaak al meer dan een jaar van tevoren beginnen. Te denken valt dan aan het boeken van vliegreizen en hotels. Maar ook het mogelijke risico voor het bijeenbrengen van jongeren en gezinnen speelt een rol nu nog niet te zeggen valt hoe de situatie in verband met het coronavirus zich verder zal ontwikkelen.

Historie

jaar   plaats  deelnemers
1984   Rome, Italië 300.000
1985   Rome, Italië 300.000
1987   Buenos Aires, Argentinië 1.000.000
1989   Santiago de Compostela, Spanje 400.000
1991   Częstochowa, Polen 1.600.000
1993   Denver, USA 500.000
1995   Manilla, Filippijnen 4.000.000
1997   Parijs, Frankrijk 1.200.000
2000   Rome, Italië 2.000.000
2002   Toronto, Canada 800.000
2005   Keulen, Duitsland 1.200.000
2008   Sydney, Australië 225.000
2011   Madrid, Spanje 2.000.000
2013   Rio de Janeiro, Brazilië 3.000.000
2016   Krakau, Polen  
2019   Panama, Centraal Amerika