In de parochie zijn op dit moment geen jongerengroepen actief. 

Wel worden door het bisdom verscheidene jongerenactiviteiten georganiseerd door jongaartsbisdom.