In de Nicolaas staan een paar mooie heiligen beelden. Beginnen we met zometeen met het belangrijkste beeld, dat landelijk bekend is, het beeldje van Maria van Frieswijk.

Rechterzijbeuk

Tegen de muur in de rechterzijbeuk bevinden zich vier kalkstenen beeldjes uit de 19e eeuw, afkomstig van het oude kalkstenen hoofdaltaar dat bij de vernieuwing van het priesterkoor in 1960 is afgebroken. 

Maria van Frieswijk

Het eikenhouten beeldje bevindt zich in een nis achter in de kerk, links van de entree. De herkomst van het beeldje is niet meer te achterhalen. Het dateert uit ca. 1500 en is ongeveer 40 cm hoog. Maria houdt in haar rechterarm het kindje Jezus vast dat een druiventros in zijn handen heeft. Het beeld was oorspronkelijk gepolychromeerd. Toen het in 1922 in het bezit van de parochie kwam, werd het gerestaureerd en geloogd, zodat het van zijn kleuren werd ontdaan. In 1953 werd het beeldje in de nis achter in de kerk geplaatst. Edelsmid Brom vervaardigde een gouden kroontje, bezet met briljanten. In aanwezigheid van zevenduizend gelovigen werd het beeldje in 1954 door mgr. Alfrink gekroond tot 'Koningin van Overijssel'.

Heilig Hartbeeld

Vlak naast de nis met Maria van Frieswijk is een kapel met hierin een H. Hartbeeld. Dit beeld is in 1960 gemaakt in het atelier van de edelsmeden Brom.

Maria met het kindje Jezus

Tegen de linker zijmuur vinden we nog een beeld van Maria met het kindje Jezus. Oorspronkelijk was de kapel links van het altaar de Mariakapel. Nu staat in die kapel het tabernakel.

Heilige Jozef

Rechts van het altaar vinden we de Jozefkapel met daarin het uit 1897 daterende beeld van de H. Jozef. Als symbool van de zuiverheid houdt hij een witte lelie in de hand.

H. Thomas van Aquino

Deze pater dominicaan leefde in de 13e eeuw en wordt gezien als de grootste theoloog van de katholiek kerk. Hij schreef teksten voor Sacramentsdag, waaronder 'Lauda Sion Salvatorem', welke tekst is te lezen op het opengeslagen boek dat hij in zijn hand houdt.

H. Leonardus van Gorcum

Één van de martelaren van Gorcum. Hij werd met vele andere priesters weggevoerd naar Brielle. Vanwege hun getuigenis omtrent de werkelijke tegenwoordigheid van het Lichaam van Christus in de eucharistie zijn ze op 19 juli 1572 opgehangen. In 1867 zijn deze martelaren van Gorcum heilig verklaard.

H. Barbara

Zij werd, vanwege haar bekering, door haar vader opgesloten in een toren (zie aan haar linkerzijde) en later onthoofd (vandaar het -afgebroken- zwaard in haar linkerhand). Na deze daad zou haar vader door de bliksem zijn getroffen. Vandaar wordt de H. Barbara aangeroepen tegen brand- en bliksemgevaar en voor een zalige dood. Daarom heeft zij een kelk in de hand (de hostie is afgebroken), als symbolen voor een zalige dood: voor het sterven nog de H. Communie ontvangen.

H. juliana van Luik

Een kloosterzuster rond het jaar 1200. Naar aanleiding van een visioen dat zij had, is in 1264 het feest van Sacramentsdag voor de gehele kerk ingevoerd. In haar linker hand heeft zij een boek en in de rechter hand heeft zij vermoedelijk een monstrans gehad.

H. Nicolaas

Tegen de rechter zijmuur staat het beeld van de Heilige Nicolaas naar wie onze parochie is genoemd. Onze patroonheilige wordt vaak afgebeeld met een bijbel waarop drie zakjes met geld. Dit naar aanleiding van de legende dat Nicolaas drie arme meisjes heeft voorzien van een bruidsschat. In de loop der eeuwen zijn die drie zakjes verworden tot drie gouden appelen. Dit is ook te zien bij het beeld in onze kerk. Het beeld werd in 1898 geschonken door J. Franken-Klein Hofmeyer.

H. Antonius van Padua

In het kapelletje rechts achterin de kerk staat het beeld ven H. Antonius van Padua. Deze heilige vinden we in bijna alle kerken. Hij wordt o.a. aangeroepen voor het terugvinden van verloren spullen. Antonius was een franciskaanse theoloog, één van de eerste volgelingen van Franciscus. Hij stierf in 1231. Reeds in 1232 werd hij heilig verklaard. Op de rechterarm heeft Antonius het kindje Jezus, omdat hij volgens de legende eens werd aangetroffen al pratend met het kindje Jezus op zijn arm. Het beeld werd in 1906 geschonken door mevrouw Antonia Brouwer en de heer A. Hunink.

Maria van altijd durende bijstand

Achter in de kerk bevindt zich een uit één stuk notenhout gesneden reliëf van Maria van altijd durende bijstand. De herkomst is onbekend. Het is in 1957 geschonken door architekt A.J.M. Vosman, inclusief de marmeren omleisting. Het koperwerk is vervaardigd door de firma Roosmalen. Een jaar later schonken de families Van Eek en Aarnink de beide devotielampen die aan beide zijden aan weerszijden van het reliëf zijn geplaatst.