Zalig de barmhartigen

Het gebrandschilderde raam aan de linkerachtermuur: De eerste van de ACHT ZALIGSPREKINGEN, te weten: Zalig de Barmhartige. Rechtsboven in dit raam staat Christus afgebeeld als de Goede Herder, daaronder de verloren zoon. Links twee heiligen die opkwamen voor de armen: Boven: H. Elisabeth van Hongarije, met het “broodwonder”, 13e eeuw. Onder: H. Vincentius de Paul, een armenverzorger uit de 17e eeuw. Hieronder de Barmhartige Samaritaan.

 

Zalig de zuiveren van hart

De tweede van de ACHT ZALIGSPREKINGEN: te weten: ZALIG DE ZUIVEREN VAN HART. Links de H. Aloysius. Aloysius is een jong gestorven Jezuïet die zieken verzorgde, maar aan een besmettelijke ziekte overleed. Midden staat Maria en rechts Bernadette van Soubirous, aan wie Maria 18 maal verscheen, omstreeks 1858 in Lourdes.

Zalig de vreedzamen

Zalig de vreedzamen

De derde van de ACHT ZALIGSPREKINGEN: te weten: ZALIG DE VREEDZAMEN. Links Paus Johannes XXIII (de goedmoedige en vredelievende). In het midden Christus Koning en rechts John F. Kennedy. Deze laatste werd kort na zijn gewelddadige dood als martelaar gezien.

 

Zalig zij die vervolging lijden

De vierde van de ACHT ZALIGSPREKINGEN: ZALIG ZIJ DIE VERVOLGING LIJDEN. Links Maximiliaan Kolbe, een Poolse minnebroeder († Auschwitz, 1942). In het midden Titus Brandsma, zat in het verzet († Dachau 1942), en rechts de carmelites Edith Stein, van oorsprong een joodse docente in de Filosofie, zij bekeerde zich tot het katholicisme    (†Auschwitz, 1942).

  

Ramen achtermuur linker zijbeuk

vijfboodschap  

De boodschap van de engel

In deze muur bevinden zich wat oudere ramen (1923): De boodschap van de engel aan Maria en de Hemelvaart van Jezus.

De doop van Jezus  

De doop van Jezus

Daarnaast stammend uit het bouwjaar van de kerk (1895): De doop van de Heer en Maria met het kind Jezus, dat de rozenkans aan de H. Dominicus geeft.

Ramen achterwand van de linkerzijbeuk

Raampjes voor de zieken

 

Raampjes voor de zieken

Er bevinden zich twee raampjes in de achterwand. Besmettelijke zieken konden in het kamertje achter deze raampjes de vieringen in de kerk meemaken.

Mariakapel  

Mariakapel

DE TWEE KAPELLEN NAAST HET PRIESTERKOOR: In de linkerkapel bevindt zich nu het tabernakel, oorspronkelijk was dit de Mariakapel. De kapel bevat 3 raampjes met het monogram van Maria, de toren van David en de ivoren toren.

Jozefkapel  

Jozefkapel

De rechterkapel is de Jozefkapel, met zijn beeld uit 1897. In de drie kleine raampjes achter hem zijn monogram, de lelies van zuiverheid en wat timmergereedschap.

De ramen in het priesterkoor

De kerkramen in het priesterkoor  

DE KERKRAMEN IN HET PRIESTERKOOR: Het linkerraam zien we Christus in de Hof van Olijven, waar Jezus Veronica ontmoet. Beide gebeurtenissen zijn de droevige voorbereidingen op het middenraam, waarin Het Laatste Avondmaal en de Kruisdood van Jezus uitgebeeld worden. De ramen rechts getuigen van meer vreugde: We zien de Verrijzenis van Christus en zijn verschijning aan Maria Magdalena. Onder het linkerraam bevindt zich het wapen van de bekende familie van Middachten en rechts het wapen van Van Doetinchem. Het is niet meer te achterhalen waarom deze wapens zijn aangebracht.

  

Ramen links in de rechter zijbeuk

De heilige familie  

De heilige familie

Raam van de Heilige familie: Maria spint garen, terwijl Jozef het timmermansvak leert aan Jezus. Voor de verbouwing van 1933 bevond dit raam zich boven in de Jozefkapel.

De Drie Koningen  

De Drie Koningen

Het grote raam in de andere muur beeldt “De aanbidding van de Drie Koningen” uit. De drie koningen met hun gaven, het goud (het kistje), mirre (de pot) en wierook (naast Maria op de grond).

  

De ramen in de rechter zijmuur

Zalig de armen van geest  

Zalig de armen van geest

In het midden Sint Franciscus, de vriend van de natuur. Zijn handen en voeten zijn in verband gewikkeld, hetgeen duidt op de STIGMATA. Links in dit raam de eenvoudige boerenknecht, de Heilige Werner, die vanwege zijn geloof werd opgehangen (vandaar het touw), rechts Heilige Isodorus, patroon van de boeren. Alles wat hij bezat gaf hij weg aan de armen. Onderaan in dit raam een eenvoudig gezin.

Zalig de zachtmoedigen  

Zalig de zachtmoedigen

Links staat de Heilige Liduina van Schiedam, die met veel geduld haar ziekte droeg. In het midden Sint Jozef, afgebeeld zonder baard, met de lelie van zuiverheid in de hand. Rechts de man Job. Hij had alles verloren (op de achtergrond staat zijn huis in brand), maar hij bleef vertrouwen op God.

Zalig die wenen

Zalig die wenen

De zevende van de ACHT ZALIGSPREKINGEN: ZALIG DIE WENEN. Huub Levigne interpreteert deze tekst als volgt: Zalig die wenen om eigen zondigheid en die van anderen. In het midden Johannes de Doper met het lam aan zijn voeten. Links een kloosterzuster en monnik, biddend voor de zonden van mensen. Rechts een heilige kluizenaar, het doodshoofd verwijst naar het eindige van het leven, dat wij ons altijd bewust moeten zijn.

Raam in de rechter achterwand

Zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid

Zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid

De achtste van de ACHT ZALIGSPREKINGEN: ZALIG DIE HONGEREN EN DORSTEN NAAR GERECHTIGHEID. Het hert dat drinkt aan stromend water, verwijst naar Psalm 42: Zoals het hert de beekjes zoekt, zo zoekt mijn geest naar U, mijn God. Linksboven Heilige Paulus met een boek, als schrijver van de brieven in het Nieuwe Testament, en een zwaard (Paulus is onthoofd). Daarnaast twee pausen: Leo XIII en Pius XI. Zij schreven de twee grote sociale encyclieken over de rechtvaardigheid: Rerum novarum (1891) en Quardragesimo (1931).

Raam boven het zangkoor

Raam boven het zangkoor

In dit raam wordt Christus samen met de apostelen afgebeeld, allen met een stralenkrans boven hun hoofd, ook Judas. Onder hen zijn de armen en de zieken afgebeeld, voor hen zijn de zaligsprekingen bestemd.